Waarom Weerklank

Waarom Stichting Weerklank?

Stichting Weerklank is opgericht in 1988 na het eerste congres voor en door Stemmenhoorders in 1987. Op dit congres wisselden stemmenhoorders hun ervaringen uit. Dit bracht zoveel herkenning dat zij besloten zich te verenigen.

In zelfhulpgroepen bleek dat stemmenhoorders elkaar kunnen helpen met de problemen die het horen van stemmen met zich meebrengt.

In veel gevallen hangen de bijzondere zintuiglijke ervaringen als stemmen horen samen met iemands levensgeschiedenis. Therapeuten en lotgenoten kunnen helpen om deze ervaringen begrijpelijk en hanteerbaar te maken.

Het doorbreken van het vooroordeel ”stemmen horen is gek of psychiatrisch ziek” draagt bij aan betere hulpverlening en zorgt voor meer begrip en respect voor mensen met deze ervaringen.

Bevrijden uit isolement

Praten over de eigen ervaringen bevrijdt veel mensen uit hun isolement, zo is gebleken. Zij vinden weerklank bij elkaar.

Het delen van hun ervaringen met hun hulpverleners heeft geleid tot nauwere samenwerking om tot een betere hulpverlening te komen.

Stichting Weerklank bestaat dan ook uit mensen die zelf die bijzondere zintuiglijke ervaringen hebben, hun familie /vrienden en hulpverleners.