Heeft u een klacht?

Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Waar mensen werken gaat wel eens iets fout.

Voor u als donateur dan wel betrokkene of derde, kan dat aanleiding zijn een klacht in te dienen.

Stichting Weerklank hoort graag of iets beter of anders kan; daar kunnen wij van leren.

In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe een donateur dan wel betrokkene of derde een klacht kan indienen bij Stichting Weerklank en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Klachtenprocedure

Een klacht kan op de volgende twee manieren worden ingediend:

Schriftelijk: Stichting Weerklank, p/a Offenbachlaan10,
2102 ZL te  Heemstede

Per e-mail: secretariaat@stichtingweerklank.nl