Achtergrond

Achtergrond

Onderzoek bevestigt dat er mensen zijn die stemmen horen en daarmee goed overweg kunnen en ook geen psychiatrisch patiënt geworden zijn. Ongeveer drie procent van de Nederlandse bevolking kent het verschijnsel uit eigen ervaring, dat zijn ruim 400.000 mensen.

Ongeveer een derde lijdt er onder, maar twee derde niet. Dat betekent dat stemmen horen op zichzelf geen symptoom van ziekte is. In bijna driekwart van de gevallen blijkt het een reactie op machteloos makende trauma’s te zijn.

Dergelijk onderzoek naar andere bijzondere zintuiglijke ervaringen (in de psychiatrie hallucinaties en wanen genoemd) verkeert nog in een beginstadium.

Gebleken is dat mensen die ziek worden door bijzondere zintuiglijke ervaringen hier vooral erg angstig voor zijn. Ze willen van deze ervaringen af maar weten niet hoe. Zij voelen zich overgeleverd aan deze bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals zij zich ook overgeleverd voelen aan hun trauma’s. Zij geven zichzelf daar vaak ten onrechte de schuld van.

Deze achtergrond heeft ook consequenties voor de hulpverlening. Daarom stimuleert Stichting Weerklank hulpverlening waarin het omgaan met deze bijzondere zintuiglijke ervaringen én met de achterliggende problemen centraal staat.

 

 

Het negeren van deze ervaringen en het behandelen met alleen medicijnen resulteert helaas vaak in het chronisch worden van de problematiek.