Website Weerklank: nieuwe vormgeving en meer (eigen) nieuws…….

Na de zomerperiode gaan we onze website www.stichtingweerklank.nl ‘aanpakken’. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, betere vormgeving. In het najaar gaat u de eerste resultaten zien. Daarnaast zullen we de website actueler gaan maken, dat wil zeggen dat we ernaar streven om elke week een nieuwsbericht te plaatsen en vooral vanuit onze eigen organisatie en achterban meer berichten en verhalen te publiceren. Om dat laatste punt in te vullen heeft journalist Paul Custers (voor sommigen een ouder bekende) zijn belangeloze medewerking toegezegd.

Daarnaast staan we natuurlijk open voor opmerkingen en suggesties van u!

Redactie website Weerklank