Waarom hoort iemand stemmen en iemand anders niet?

Illustratie Erik Baumann

Waarom hoort iemand stemmen en iemand anders niet?

Je kan ook zeggen: iedereen hoort stemmen, maar sommige mensen uitdrukkelijker dan anderen. Iedereen hoort dialogen en verhalen in zijn hoofd. Onder invloed van heftige emoties bijvoorbeeld kan dat verhaal in je hoofd apart komen te staan. De gedachten in je hoofd gaan als het ware leven en worden gehoord. We zijn in staat om de buitenwereld net zo levensecht binnen onszelf te halen. Dat kan in onbewaakte momenten. Maar wat zijn die onbewaakte momenten? 95% van wat we waarnemen komt niet via de zintuigen tot ons. Dat maken we in ons brein. Elk mens is dus continu aan het voorspellen. Daar zijn we ons niet van bewust, dat gaat automatisch.

 

Het brein kan positieve en negatieve verwachtingen hebben en die kunnen de zintuiglijke informatie zodanig gaan beheersen dat ze als het ware dingen maken die we nauwelijks meer herkennen als van buiten komend.

Bij stemmen horen is er een disconnect: is dat wat ik ervaar wel van mij? Die automatische herkenning van je eigen ervaringen is verstoord. Je herkent dingen niet meer als dat ze van jezelf zijn. Die eigenheid moet je terug gaan vinden en dan is het goed om hulp te zoeken. Via de professionele psychiatrie, via ervaringsdeskundigen, via spirituele ervaringen en therapeutische rituelen bijvoorbeeld. Bij stemmen horen, wordt de vanzelfsprekendheid, de eigenheid, de eigen identiteit op zijn kop gezet. Dat moet je terug gaan vinden. Mensen moeten eigenlijk opnieuw hun leven gaan uitvinden.

(Fragment uit een van de vraaggesprekken in Zolang er mensen zijn zijn er stemmen)

Zolang er mensen zijn  zijn er stemmen  is een boek over mensen die (ook) stemmen horen, over mensen die (ook) anders waarnemen, over mensen die (ook) helpen, behandelen en onderzoeken, over beroemde mensen die (ook) stemmen horen (van Soemeriers tot en met Rihanna), over mensen van (ook) Weerklank en over van horen zeggen…………… Een boek dat stemmen horen niet benoemt als een ziekte of psychische stoornis. Een boek waarin mensen spreken over lijden, liefde, hoop en soms (ook) geloof. Het gaat (ook) over  kracht, strijd, regie, inspiratie en creativiteit. Zolang er mensen zijn zijn er stemmen is een idee van, samengesteld en geredigeerd door journalist Paul Custers, in opdracht van Stichting Weerklank.

Boekhandelprijs:  21,50 euro. Voorintekenprijs: (incl. verzendkosten)17,50, geldt tot 21 april 2017. Bezorging vanaf 10 april 2017. Bedrag overmaken op bankrekening: NL67 INGB 0003 5014 84 t.n.v. Stichting Weerklank o.v.v. ‘Bestelling Zolang’ (Bestelling is definitief na ontvangst van uw betaling). Vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden!