Verschijningsvormen en aantal stemmen

Vaak is er slechts één stem, die alsmaar hetzelfde zegt, maar het kan ook een aantal verschillende stemmen zijn. Het aantal stemmen varieert tussen één en heel veel stemmen. Soms kan een stemmenhorend kind goed onderscheid maken tussen de verschillende stemmen, soms ook niet. Het aantal stemmen heeft geen invloed op de omgang met de stemmen, ook niet op het verdwijnen of het voortduren van de stemmen (Escher 2005). De omgang met slechts één stem, lijkt niet makkelijker te zijn, dan de omgang met meerdere stemmen.

De stemmen kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn, ze kunnen dieren, geesten, robots en ook objecten zijn die spreken. Ze hebben vaak een bepaalde leeftijd, zijn bijvoorbeeld volwassen of even oud als het kind zelf, het zijn 100 jarige geesten, maar ze kunnen ook geen leeftijd hebben.
De stemmen hebben verschillende eigenschappen Ze kunnen vriendelijk, ondersteunend, volledig neutraal, van beledigend tot zeer beledigend zijn. Meestal zijn de stemmen van het kind een bekende uit de vriendenkring of de leefomgeving of herinneren ze aan een persoon. De stemmen kunnen echter ook volledig onbekend zijn.

Hoe vaak de stemmen gehoord worden is zeer verschillend. De stemmen kunnen een tot tweemaal per jaar, dagelijks, ieder uur, of iedere minuut aanwezig zijn. Er is ook een grote verscheidenheid, op welke manier de stemmen gehoord worden. Sommige kinderen horen de stemmen met hun oren, in hun hoofd, bij andere kinderen komen ze uit een ander lichaamsdeel bijvoorbeeld uit de benen of de armen. Bij weer andere kinderen komen de stemmen van buiten hun lichaam.

Deze tekst is geschreven door Elke Stammer van het Netzwerk Stimmenhören, de Duitse versie van Weerklank en is met haar goedkeuring vertaald in het Nederlands.

YolleStemmen