Uitlokkers (triggers) van de stemmen

In het vorige deel werden levensgebeurtenissen opgenoemd, die het begin van het stemmenhoren kunnen zijn.
In het volgende deel gaat het slechts om de uitlokkende factoren, oftewel de triggers. Onder triggers van de stemmen verstaan we bijvoorbeeld situaties, tijdstippen en gevoelstoestanden waarbij de stemmen opduiken. Zo komen sommige stemmen alleen maar op bepaalde plaatsen, zoals op school of thuis of op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld ’s avonds. En weer andere stemmen komen alleen maar bij het doen van bepaalde activiteiten, zoals het maken van huiswerk of bij het buitenspelen. Stemmen kunnen ook bij bepaalde gevoelstoestanden komen, bijvoorbeeld als men zich alleen of angstig voelt, verdrietig of woedend is. Er zijn ook kinderen bij wie de stemmen door meerdere dingen getriggerd worden, of door een combinatie van triggers. De volgende lijst laat mogelijke triggers voor de stemmen zien:

Plaats, tijd en activiteit als triggers voor het voorkomen van stemmen:

  • De stemmen komen op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld op school of thuis
  • De stemmen komen op een bepaalde tijd, bijvoorbeeld in het weekeinde of ’s avonds als het kind naar bed gaat.
  • De stemmen komen tijdens een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld tijdens het huiswerk maken of het buiten spelen.

Emotionele triggers voor het voorkomen van stemmen

  • De stemmen komen in samenhang met bepaalde emoties voor, bijvoorbeeld bij angst, agressie, verdriet, vermoeidheid, irritatie/woede, twijfel, jaloezie, gelukkig zijn ( Escher, 2005)

Het erkennen van deze triggers biedt kinderen en jongeren die stemmenhoren, en voor wie dat een belasting vormt, evenals voor de ouders of leraren de mogelijkheid om deze triggers te veranderen. In het onderzoek van Sandra Escher meldden een paar kinderen dat de stemmen verdwenen nadat de triggers waardoor de stemmen uitgelokt werden, veranderd werden.

Over het algemeen lijkt het voor kinderen niet zo moeilijk te zijn over de triggers te praten, die te maken hebben met tijd, activiteit of plaats. Moeilijker is het voor ze, om over gevoelens te spreken die de stemmen uitlokken.

Twee vaak voorkomende triggers voor stemmen die betrekking hebben op gevoel zijn onzekerheid en twijfel. De stemmen oefenen invloed uit op de kinderen, als ze bijvoorbeeld spotten met de beslissingen van de kinderen (Escher, 2005)

Deze tekst is geschreven door Elke Stammer van het Netzwerk Stimmenhören, de Duitse versie van Weerklank en is met haar goedkeuring vertaald in het Nederlands.