Tweede Kamerleden geboeid door korte verhalen over stemmenhoren!

Na de ontmoeting met de leden van de Vaste Kamercommissie VWS poseren (vlnr) Yvonne, Paul, Marjolein en Robin nog even voor de fotograaf. Op de achtergrond de beeldengalerij in de Statenpassage.


Lilian Marijnissen: ‘Wat verwacht u van de politiek?’


Tweede Kamerleden geboeid door korte verhalen over stemmenhoren!

Dinsdag 18 april 2017 13.30 uur. Beeldengalerij in het gebouw van de Tweede Kamer. Daarvoor Marjolein Pieks, Yvonne Doornbos en Robin Timmers. Ze hebben zich alle drie goed voorbereid. De leden van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport luisteren met meer dan gewone aandacht. Kort daarvoor hebben ze het boek Zolang er mensen zijn zijn er stemmen ontvangen uit handen van de auteur, Paul Custers.

Robin Timmers legt kort en krachtig uit waarom het zo belangrijk is dat ‘de politiek’ en eigenlijk iedereen zich realiseert dat stemmenhoren veel meer voorkomt in de samenleving dan wordt gedacht. Hij legt uit dat stemmenhoren niet meer en niet minder is dan een variatie in het menselijk bestaan. Hij wil dat het stigma op stemmenhoren dat zo breed en onterecht wordt gehanteerd, wordt ‘ontmaskerd’.

Yvonne Doornbos vertelt over haar eigen ervaring met stemmenhoren. Ze vertelt over de stemmenhoordersgroepen, over initiatieven van mensen om elkaar (laagdrempelig en eigenlijk ook tegen heel geringe kosten) te steunen en te helpen. Ze vertelt over de nog steeds onderschatte betekenis van ervaringsdeskundigheid.

Marjolein Pieks stelt de retorische vraag: ‘Ik wed dat u zelf ervaringen hebt met stemmenhoren’. De stilte die even is te horen, kan een antwoord zijn. Zij vertelt over haar stemmen, over de manier waarop ze ermee om is gegaan en nog gaat. Ze vertelt dat ze de spreekkamer van de psychiater nooit heeft betreden.

Het zijn korte en krachtige statements. De leden van de Vaste Kamercommissie luisteren geboeid. Stichting Weerklank heeft het initiatief genomen om het boek aan te bieden aan Kamerleden die zich dagelijks bezig houden met (gezondheids)zorg. De verhalen van de drie mensen maken indruk. En dan zijn er natuurlijk aanvullende vragen. Een vraag is blijven ‘hangen’ bij Robin, Yvonne en Marjolein. Lilian Marijnissen legt de vraag voor hun voeten: ‘Wat verwacht u van de politiek?’ En ze spreken af dat ze er op terug komen…., misschien later dit jaar….

Boek en verhalen werden in ontvangst genomen door de Kamerleden Leonie Sazias (50+), Corinne Ellemeet (Groen Links), Lilian Marijnissen (SP), Sophie Hermans (VVD),Zohair El Yassini (VVD), Antje Diertens (D66), Rene Peters (CDA) en Anne Kuik (CDA).

Na de officiële aanbieding van het boek van Stichting Weerklank aan plaatsvervangend Commissievoorzitter Leonie Sazias, werd er nog (lang) nagepraat met CDA-Kamerlid Rene Peters. Hij legde opvallende interesse aan de dag voor de verhalen van de drie ‘vertellers’. En er kwamen ook ‘eigen ervaringen en belevingen’ ter sprake….