Training: ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ in samenwerking met Enik

Voorjaar 2020. Training: ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’. De training is bedoeld voor professionals, ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces.

In de praktijk blijkt dat de meeste hulpverleners wel willen weten of cliënten stemmen horen, maar er niet op gericht zijn ermee te werken, niet getraind om met stemmenhoorders over hun
stemmen te praten. Stemmen horen is voor iedere stemmenhoorder een individuele ervaring en heeft dan ook een persoonlijke betekenis. Onderzoek heeft aangetoond, dat deze stemmen duiden op problemen waar de stemmenhoorder mee kan leren omgaan en ook met de problemen die eraan ten grondslag liggen. (Romme, Escher e.a. 2012). Hoewel het wel kan gebeuren, is het doel bij deze benadering niet dat de stemmen verdwijnen. Deze Maastrichtse benadering richt zich op mogelijkheden van de stemmenhoorders om met zijn stemmen te leren omgaan. Stemmenhoorders leren weer de baas te worden over hun stemmen. Daarom is het nodig dat professionals getraind worden in een werkwijze die aansluit bij de eigen ervaring.

Tijdens de training zullen ook stemmenhoorders aanwezig zijn met wie je kan oefenen met het Maastrichtse interview en samen kan leren onderzoeken, waar de stemmen bij deze stemmenhoorder vandaan komen en wat het nut is van deze stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij hun herstelproces.

Peter Oud Training & Coaching biedt hieromtrent 2 maal per jaar een training. Er kunnen maximaal 10 cursisten deelnemen. Diegene die deelneemt aan de training, krijgen het boek 'Leven met stemmen' (van Romme, Escher e.a.) bij aanvang van de training uitgereikt en krijgen een syllabus digitaal aangeleverd. Voor beide trainingen wordt enige voorbereidingstijd en huiswerk verwacht.

In het voorjaar wordt de training gegeven in Utrecht in samenwerking met Enik.

Het 1e deel van de training betreft het leren afnemen in interpreteren van het Maastrichts interview en met de stemmen leren omgaan.
Het betreft 4 dagdelen. Trainer Peter Oud, sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

1ste bijeenkomst: Is gericht op een de andere manier van benaderen m.b.t. het omgaan met  stemmen en een herstelgerichte attitude.
2e bijeenkomst: Het afnemen van het interview.
3e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het verslag en de rol van facilitator van een stemmenhoordersgroep.
4e bijeenkomst: Het maken en het bespreken van het construct, een dynamisch psychosociale formulering welke het stemmen horen begrijpelijk maakt.

Het 2e deel van training, de 5e bijeenkomst betreft de Voice Dialogue. Trainer: Dirk Corstens, psychiater.
Het betreft een methodiek om als hulpverlener met de stemmen van een stemmenhoorder in gesprek te gaan, antwoorden te krijgen om achter de bedoeling van stemmen te komen.
Een voorwaarde aan deelname van dit deel, is dat je bekend moet zijn met de Maastrichtse benadering.

Locatie:
Enik Recovery College, Hoograven
Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht

Data:
Woensdag 4 en 18 maart, 1 en 15 april 2020 van 10.00–15.00 uur.
En de Voice Dialogue op woensdag 29 april 2020 van 10.00-16.00 uur.

Lunch:
Lunch wordt verzorgd.

De kosten:
Voor de gehele training €670,00 pp.

Aanmelden:
Heb je vragen of wil je je aanmelden: via peter.oud.tc@ziggo.nl of bel 06-10202771

Opgave:
Naam, functie, waar werkzaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en mailadres.
Bij aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging voor deelname.
Bij onvoldoende deelname wordt de training geannuleerd.

Zie ook: www.peteroudtrainingencoaching.com

Peter Oud Training & Coaching, Hooiklamp 27, 1689 DB Zwaag, Telefoon 06-10202771, peter.oud.tc@ziggo.nl, Bankrekening: IBAN NL24INGB0004885769