Symposium: “spirituality and mental health”

Welkom bij de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie
De doelstelling van de vereniging is de studie van bewustzijn, zingeving en religie in de geestelijke gezondheidszorg alsmede de betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek en therapie. De vereniging tracht dit te bereiken door middel van het bevorderen van kennis, deskundigheid en ervaring op dit gebied, alsmede d.m.v. het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Deze website richt zich in de eerste plaats op psychiaters, psychologen en psychotherapeuten in de geestelijke gezondheidszorg. De werkgroepen van de vereniging staan echter ook open voor anderen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling.

Zaterdag 17 september is ons symposium Spirituality in Mental Health 2016

Het is bedoeld voor psychiaters, psychologen, artsen, psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten, coaches, counselors, en iedereen die geïnteresseerd is in het belang van spiritualiteit voor een geestelijk gezond leven.

Spirituality_in_Mental_Health_2016_front