Stichting Weerklank deelnemer Socialrun

Dit jaar staat Stichting Weerklank ook aan de start van de Socialrun. Namens Stichting Weerklank rent Fabio Meijer in het team van HART voor de GGZ mee met de Socialrun. Wil je weten hoe je team Hart voor de GGZ kan steunen druk dan hier op.

Socialrun: Team HART voor de GGZ

Op vrijdag 23 september staat PsychoseNet met een team aan de start van de Socialrun: een non-stop estafetteloop van 555 kilometer in 48 uur. Steun ons team en volg ons naar en tijdens dit sportieve avontuur.

team hart voor de ggz

Wat is de Socialrun?

De Socialrun is een non-stop estafetteloop van 555 kilometer in 48 uur. Met het evenement wordt aandacht gevraagd voor de vaak moeilijke positie van mensen met een psychiatrische aandoening. Zij knokken dagelijks tegen hun eigen problemen, maar hebben daarnaast ook te maken met afwijzing en uitsluiting in het maatschappelijke verkeer.
De Socialrun wil dat deze mensen een betere plek krijgen in de samenleving. Daarvoor moeten grenzen worden verlegd en taboes doorbroken.

Met het evenement wordt geld ingezameld om projecten die stigmatisering tegen gaan financieel te ondersteunen.

Het team

Het HART voor de GGZ team kenmerkt zich door de samenvoeging van mensen vanuit verschillende goede initiatieven, waaronder: PsychoseNet , HART voor de GGZ , Stichting Wat Doe Jij , The Living Museum , De Nieuwe GGZ  Hersteltalent  en Stichting Weerklank.

In ons midden zijn psychiaters, psychologen, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en anderszins mensen met hart voor de GGZ, én de Socialrun. Als team willen wij samen grenzen verleggen en taboes doorbreken, en dat is precies wat wij van 23 tot 25 september gaan doen.

Steun ons!

  • Adopteer een kilometer via onze teampagina
  • Sponsoring in natura: een tros bananen, zak krentenbollen, bidons, 
 fietsverlichting, sportshirtjes, benzine, you name it!
  • Schenk een financiële bijdrage aan ons team
: dit geld zal op de eerste plaats gebruikt worden voor onze onkosten, het restant gaat in zijn geheel naar de Socialrun.

Neem contact op met Anne Marsman via redactie@psychosenet.nl