Steunpunt Stemmen Horen Haaglanden

LocatiAnton-Constandsee:
De Regisseur
Jacob Pronkstraat 6
2584 BS Den Haag
T 070 358 82 08

Bereikbaar met openbaar vervoer:
tram 11, halte Vuurbakenstraat of
tram 1 en bus 22 , halte Keizerstraat.

 

Steunpunt Stemmen Horen Haaglanden

Aanmelden of informatie:
Yvonne Doornbos
M y.doornbos@stichtingantonconstandse.nl
T 06 24882683

Gespreksgroep voor mensen die stemmen horen

Een gespreksgroep voor mensen die stemmen horen
Mensen die stemmen horen, praten niet altijd over deze ervaringen.

regisseur foto 1
Steunpunt Stemmen Horen Haaglanden

Praten over stemmen is niet altijd gemakkelijk, omdat je vaak geen gehoor bij anderen(niet-stemmenhoorders) vindt. Als je over de stemmen praat, blijf je er niet mee zitten en kun je ervaringen delen. Door contact met andere stemmenhoorders, kun je ervaren dat je niet de enige bent. Ook kun je samen op zoek gaan naar manieren van omgaan met stemmen. Het is een wat andere benadering dan u van ons in de GGZ gewend bent. 10-13% van de Nederlandse bevolking hoort stemmen.

 

 

 

Het stemmen horen benaderen wij niet als symptoom van een ziekte. Om deze redenen organiseren wij een gespreksgroep voor mensen die stemmen horen.
Het doel van deze gespreksgroep is de gelegenheid geven over je stemmen te praten, meer over je stemmen te weten te komen en er zo makkelijker mee om te gaan.

 

Hoe ziet een gespreksgroep eruit?
Een gespreksgroep bestaat uit mensen die stemmen horen. Maximaal tien deelnemers, kunnen aan een groep deelnemen. Een bijeenkomst duurt anderhalf uur en de groep komt één maal in de twee weken bij elkaar.
Het betreft een doorlopende groep.
Mogelijke thema’s zijn:

– Praten over de stemmen
– Wat betekent stemmen in je leven
– Komen de stemmen ergens vandaan
– Zijn er voor- en nadelen aan stemmen?
– Invloed van stemmen horen in je dagelijkse leven
– Manieren van omgaan met de stemmen
– Hoe om te gaan met voorspellende stemmen of stemmen die je opdrachten geven?
– Daarnaast kunnen deelnemers ook zelf een onderwerp aandragen.

Begelde regisseur foto 2eiding
De groep wordt begeleid door Yvonne Doornbos, medewerker herstel en een ervaringswerker. Zij kunnen kort iets over de thema’s vertellen. Er is ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

 

 

Wie kan deelnemen?
Een volwassene die wel eens of vaker stemmen hoort en hierover met andere stemmenhoorders wil praten. Ook als je in verwarring bent of wel een keer schrikt van je stem ben je van harte welkom.

Waar en wanneer?
Het betreft een open groep, de bijeenkomsten vinden één maal in de 2 weken plaats op de Jacob Pronkstraat 6 in Den Haag op de vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Informatie en aanmelding
Wilt u nadere informatie over de groep of wilt u deelnemen, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Doornbos, medewerker herstel en ervaringswerker bij Stichting Anton Constandse.
Dit kan via de mail : y.doornbos@stichtingantonconstandse.nl
of u kan bellen naar 06 24882683 op maandag, donderdag of vrijdag.

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek, waarin het doel en de werkwijze van de groep uitgelegd worden.
Bij het kennismakingsgesprek kunt u iemand meenemen.
U krijgt tijdens dit gesprek ook de data van de bijeenkomsten.