Stemmenhoren is geen ziekte

In het kader van het medisch ziektemodel, wordt stemmenhoren als akoestische hallucinatie en als teken van een psychische stoornis gezien. Als het zo opgevat wordt, dan wordt het vooral in verbinding gebracht met psychiatrische diagnoses zoals Schizofrenie en Dissociatieve Stoornis, een manische fase, korte reactieve psychose, depressie, door medicijnen uitgelokte stoornis, alcoholisme en organische hersenstoornissen.

De opvatting dat stemmenhoren een symptoom van een psychische stoornis is, wordt steeds meer in twijfel getrokken. Het Nederlandse onderzoeksteam Marius Romme en Sandra Escher konden in hun onderzoek laten zien, dat er veel mensen zijn die stemmenhoren en die daar helemaal geen problemen mee hebben (Romme en Escher 1997; Escher 2005)

Wanneer we het onder de algemene bevolking navragen, dan wordt het duidelijk dat stemmenhoren een zeer bekend fenomeen is. Drie tot vijf procent van alle mensen horen stemmen of hebben ooit een keer in hun leven stemmen gehoord. Onder deze mensen bevinden zich heel veel mensen die nog nooit een psychiatrische diagnose of behandeling hebben gehad. (Romme en Escher, 1997)

Het horen van stemmen kan echter ook voor enorm lijden zorgen. Je gaat hulp zoeken of vragen wanneer de stemmen voor veel Angst zorgen en wanneer het dagelijks functioneren door de stemmen verstoord wordt. Ook ga je hulp zoeken of vragen wanneer je je hulpeloos of machteloos tegenover de stemmen voelt. De mislukte omgang met de stemmen kan mensen ziek maken.

Wanneer je de stemmen niet als psychiatrisch symptoom ziet, dan komt de vraag naar boven: waar komen de stemmen vandaan, wanneer duiken ze op?

Vaak is het mogelijk om een samenhang tussen de stemmen en de persoonlijke levensgeschiedenis van iemand of een verbinding met de actuele levensomstandigheden van iemand te zien. De stemmen kunnen als reactie komen op de problemen die iemand onder ogen moet zien, maar die hij zelf niet kan oplossen.

Deze tekst is geschreven door Elke Stammer van het Netzwerk Stimmenhören, de Duitse versie van Weerklank en is met haar goedkeuring vertaald in het Nederlands.