Barbara Schaefer onderzocht stemmenhoordersgroepen

 Ons onderzoek gaat (ook) over het verhaal achter de cijfers!

‘We hebben in de wereld van (wetenschappelijk) onderzoek nogal eens de neiging om alleen te kijken naar de cijfers en de symptomen. Ik heb in dit onderzoek geprobeerd in elk geval ook te kijken naar de mensen waarover het gaat, in dit geval mensen die stemmen horen. Natuurlijk presenteren we straks cijfers, maar we hebben vooral ook gezocht en gevonden dat er een heel belangrijk verhaal zit achter die cijfers. Ons onderzoek gaat juist daarover. Helpt deelname aan een stemmenhoordersgroep in het herstel proces? Ja, zeker! Op dit moment kan ik nog niet ingaan op de gedetailleerde resultaten omdat er nog een officiële publicatie moet plaatsvinden. Wij hopen dat dat in de loop van volgend jaar gaat gebeuren en onmiddellijk daarna neem ik contact op met Weerklank.’

 Leren van elkaars ervaringen werkt heel positief

In 2016 t/m 2018 deden 43 mensen mee aan het onderzoek. Zij vulden op verschillende momenten vragenlijsten in en Barbara Schaefer, de onderzoekster, sprak persoonlijk met 30 van hen. Het betrof allemaal mensen die korter of langer deelnamen aan de bijeenkomsten van stemmenhoordersgroepen in Goes, Middelburg, Amsterdam, Purmerend, , Zaandam, Nijmegen, Den Haag en Weert. Ze legt op dit moment (samen met collega onderzoeker Jenny Boumans) de laatste hand aan de kwalitatieve analyse van de onderzoeksgegevens.

‘Wat kan ik op dit moment al vertellen? Nou, de stemmenhoordersgroepen leveren voor mensen echt wel iets op. We hebben vooral onderzocht wat dat dan precies is en waar dat door zou kunnen komen. Het onderzoek laat zien dat mensen op verschillende momenten naar een stemmenhoordersgroep gaan. Er zijn mensen die pas heel kort stemmen horen, er eigenlijk nauwelijks iets over hebben gelezen en nauwelijks over hebben gesproken met anderen. Er zijn mensen die al jaren stemmen horen en allerlei soorten behandelingen hebben gehad. Je ziet dan ook dat doelen om deel te nemen aan de groep verschillen. Mensen die heel pril in hun stemmen horen zitten, zijn nog helemaal niet bezig met dingen waarmee andere mensen die al heel lang stemmen horen wel bezig zijn. Dat is aan de andere kant ook weer heel mooi. Je leert immers van elkaar en van elkaars ervaringen, je kan elkaar ondersteunen, zeggen de deelnemers. Maar de doelen kunnen ook wel heel erg uit elkaar liggen en dat kan in de groep soms best lastig zijn. Maar alle mensen zijn in wisselende mate positief over de groepen, zelfs mensen die al snel weer gestopt zijn.’

Mensen zitten er meestal niet met het doel: ik wil van mijn stemmen af. De meeste mensen willen er beter mee kunnen omgaan en/of willen vooral mensen ontmoeten die hun ervaringen serieus nemen.


Benieuwd naar het hele interview? In de Klankspiegel aanstaande december editie het hele interview van Barbara Schaefer door Paul Custers!