Stemmen horen bij kinderen en jongeren

Waarom dit onderzoek?

Uit onderzoek blijkt dat stemmen horen bij kinderen meestal weer over gaat. Soms kan het echter een voorspeller zijn van latere psychische klachten. Het is nog niet duidelijk hoe het horen van stemmen verloopt over tijd. Ook het verband met latere psychische klachten en hoe die ontstaan is onduidelijk.

Onderzoeksvraag

We wilden twee vragen beantwoorden:

  1. Hoe verloopt het horen van stemmen over tijd?
  2. Wat is het verband tussen stemmen horen en psychische klachten, en welke factoren spelen daarbij een rol?

Hoe werd dit onderzocht?

We hebben een groep jongeren op drie meetmomenten vragen gesteld: op de leeftijd van zeven/acht, twaalf/dertien en achttien/negentien jaar. De vragen gingen over het horen van stemmen, andere psychotische ervaringen, psychische klachten, traumatische gebeurtenissen en cannabisgebruik.

Belangrijkste uitkomsten

Achttien procent van de kinderen die stemmen hoorden op hun zevende/achtste, hoorde die nog steeds toen ze twaalf/dertien jaar waren. Toen ze achttien/negentien waren hoorde zes procent nog steeds stemmen. Deze zes procent rapporteerde ook andere psychotische ervaringen en/of psychische klachten, of had traumatische gebeurtenissen meegemaakt. We vonden geen verband met stress of cannabisgebruik.

Gevolgen voor de praktijk

Slechts een heel klein deel van de kinderen die stemmen horen ontwikkelt later psychische klachten. Een grootschalige screening op het horen van stemmen in de kindertijd is daarom niet nodig. Wel moeten ouders/verzorgers, leerkrachten en hulpverleners stemmen horen en psychische klachten bij jongeren in de gaten te houden en zo nodig tijdig hulp zoeken.

Bron: artikel Stemmen horen bij kinderen en jongeren, UMCG: www.umcg.nl