De Romme & Escher wisseltrofee Open dag Stichting Weerklank

Oproep aan leden om een kandidaat voor te stellen die volgens jou in aanmerking komt voor de:

Romme Escher Wisseltrofee

Vorig jaar hebben Marius Romme, Sandra Escher en het bestuur van Stichting Weerklank besloten een wisselbeker in het leven te roepen. Deze is bij het afscheidt van Marius en Sandra op het 10e Wereldcongres Stemmen Horen in Den Haag voor het eerst uitgereikt aan Peter Oud.

Achterliggende gedachte t.a.v. de Romme & Escher wisseltrofee

Stemmen horen is geen ziekte maar een menselijke variatie. Dat wil zeggen dat het stemmen horen een betekenis heeft in het leven van de stemmen hoorder. Dat het een reactie is op meegemaakte gebeurtenissen en de daarbij horende emoties.

Dit statement is de basis van het werk van Romme en Escher en wordt onderschreven door de Stichting Weerklank, de vereniging van stemmenhoorders.

De wisselbeker wordt een keer per jaar door het bestuur van Weerklank uitgereikt aan de stemmenhoorder of professioneel die in het afgelopen jaar zich het meeste heeft ingezet om deze boodschap over te dragen.

Nu willen wij komend voorjaar de Wisseltrofee tijdens de jaarvergadering bij Enik in Utrecht uitreiken.

Bij deze doen wij een oproep aan leden met de vraag: wie denk je dat hem verdiend en waarom. Wij hopen veel voorstellen van jullie te ontvangen met een motivatie. Wij willen jullie vragen jullie voorstel voor het einde van het jaar naar het secretariaat van Stichting Weerklank te mailen secretariaat@stichtingweerklank.nl.

Marius en Sandra beslissen samen met de bestuursleden op grond van argumenten bij wie de beker een jaartje gaat logeren.

Wij zien jullie suggesties graag tegemoet.