Publicatie boek en lancering website over omgaan met stemmen horen

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen
Postbus 1437 6501 BK Nijmegen
088 382 24 22
info@ribw-nr.nl

 

Druk hier voor meer info over het boek

Publicatie boek en lancering website over omgaan met stemmen horen

Nijmegen, 13 september 2018Woensdag 12 september is het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op Herstel en Emancipatie gerichte benadering’ van auteur en ervaringsdeskundige Robin Timmers gepubliceerd. Tegelijk werd de website www.omgaanmetstemmenhoren.nl gelanceerd.

In het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op Herstel en Emancipatie gerichte benadering’ gaat Robin Timmers in begrijpelijke taal in op alle aspecten van stemmen horen aan de hand van de op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’. Robin helpt een aantal veel voorkomende misverstanden de wereld uit. Het boek biedt geen kant-en-klare antwoorden. Wel vindt de lezer bruikbare handvatten en informatie, zodat zij een eigen manier kunnen vinden om stemmen horen te begrijpen en ermee om te gaan.

Website

Op de website www.omgaanmetstemmenhoren.nl vinden bezoekers duidelijke informatie over stemmen horen, herstel, emancipatie en herstelondersteuning. Ook vinden bezoekers op de website informatie over de Steunpunten Stemmen Horen in Nijmegen en Den Haag en over de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners die landelijk wordt aangeboden.

Wereld Congres Stemmen Horen en cursus Omgaan met Stemmen Horen

De publicatie van het boek en de lancering van de website vonden plaats met het 10e Wereld Congres Stemmen Horen, dat van 12 tot en met 15 september plaatsvindt in Den Haag. 

Het project ‘Omgaan met Stemmen Horen’ wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de RIBW Nijmegen & Rivierenland en MIND / Fonds Psychische Gezondheid.

Informatie over de RIBW

De expertise van de RIBW richt zich op het begeleiden en ondersteunen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De RIBW helpt mensen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden en gaat daarbij uit van de kracht en zelfredzaamheid van de cliënt.

Meer informatie over de RIBW kunt u vinden op de website (www.ribw-nr.nl).

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met Robin Timmers, coördinator Steunpunt Stemmen Horen RIBW Nijmegen & Rivierenland (steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl), telefoon 024 382 05 91 / 06 22 76 82 71

Robin Timmers (1976) hoort zelf sinds 2001 stemmen. Sinds 2009 heeft hij zich in de internationale stemmenhoorbeweging en de herstelbeweging ontwikkeld tot ervaringsdeskundige. In 2012 richtte hij het Steunpunt Stemmen Horen op bij

RIBW Nijmegen en Rivierenland. Sindsdien heeft hij de op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’ ontwikkeld.