Enquête in België: Psychiaters luisteren te weinig

  Illustratie De Morgen Pieter van Eenoge

Zes op de tien psychiatrische patiënten in België geven aan dat er geen overleg met hen is geweest bij het stellen van een diagnose en dat er evenmin naar hun familie is geluisterd. Dat blijkt uit een vragenlijst, die door Psychosenet.be in samenwerking met de Universiteit van Gent, werd voorgelegd aan 400 psychiatrische patiënten in België en Nederland.

Het Belgische dagblad De Morgen publiceerde op 17 oktober jongstleden een uitgebreid artikel over de vraagstelling. Via de link www.demorgen.be/es-b3f339dec is het hele artikel in te zien en kan ook worden doorgeklikt (Ctrl+klikken) naar de exacte gegevens uit de vraagstelling van Psychosenet.be.

Psychosenet.be zette de vragenlijst onder 403 mensen uit naar aanleiding van een advies van de Hoge Gezondheidsraad over onder andere de DSM 5. De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie heeft in een reactie laten weten dat ‘het beter kan’. Is het een goed idee om de bevraging voor de Nederlandse situatie uit te werken en uit te voeren? Zouden de uitkomsten anders zijn?