Psychose in 100 definities; uitgave Psychosenet

Psychose in 100 definities; uitgave Psychosenet
Psychose is ik alleen met al mijn stemmen in een andere wereld

Kortgeleden heeft Psychosenet een vernieuwde uitgave van het boekje Wat is psychose? 100 definities uitgebracht. Via crowdfunding en met steun van jongerenorganisatie Digg’out is het gelukt om het boekje voor een donatieprijs van 7,50 euro aan te bieden. Kijk voor een bestelling even op psychosenet.nl.

Mensen met psychose ervaring, naasten en hupverleners hebben de vaak  verrassende en soms ook wat gekunstelde definities aangeleverd.  Met de 100 definities in een handzaamboekje wil Psychosenet  bijdragen aan ‘meer begrip, inzicht en inspiratie rondom het thema psychosegevoeligheid’.

‘Vraag 100 mensen om een definitie van psychose en je krijgt 100 verschillende definities’, luidt de aankondiging van de heruitgave. En inderdaad, als je bladert dan ontvouwt zich een palet aan beschrijvingen da,  als je de tijd neemt om elke definitie tot jete laten doordringen, een aandoenlijk, schilderachtig en boeiend inzicht geven in hoe er gedacht is/wordt over psychose(gevoeligheid) door mensen die in verschillende opzichten betrokken zijn. Neem nou bijvoorbeeld Psychose is grote verwarring en zielsveel verdriet en Psychose is een bewustzijnsvergroting.