Peter Oud op Open Dag 28 maart 2020

‘De GGZ moet de mens centraal stellen en niet het eigen systeem!’

Stichting Weerklank wil een kanteling van het systeem in de GGZ. Niet de mens staat bij grote GGZ-organisaties centraal, het systeem is hier leidend. Mensen die lijden onder hun stemmen worden binnen de GGZ slecht behandeld. Daar regeert nog het biomedisch model. 30 Jaar geleden werd de Maastrichtse benadering door Romme en Escher ontwikkeld. De GGZ is sindsdien de verkeerde kant op blijven kijken. Hierdoor is men blijven stilstaan.  En nog steeds stelt men zich afwijzend op als het gaat om een andere benadering en behandeling van mensen die stemmen horen omdat het niet past binnen het geldende denkkader.’

Peter Oud, voorzitter van Stichting Weerklank zal op de Open Dag op 28 maart 2020 een openingswoord spreken. Daarin komt voornoemde opmerking uitvoerig aan de orde.

 

Open Dag ook voor familie, naasten, hulpverleners en andere betrokkenen

Natuurlijk gaat hij ook in op de activiteiten en plannen van Stichting Weerklank en zal hij de Romme Escher Wisseltrofee uitreiken aan iemand die zich op een verdienstelijke manier heeft ingezet voor de boodschap die met de wisseltrofee wordt uitgedragen. Die boodschap luidt: Stemmen horen is geen ziekte maar een menselijke variatie. Dat wil zeggen dat het stemmen horen een betekenis heeft in het leven van de stemmenhoorder. Dat het een reactie kan zijn op meegemaakte gebeurtenissen en de daarbij behorende emoties.

Peter Oud: ‘Hulpverleners zijn vaak niet of onvoldoende geschoold om met (mensen die) stemmen horen om te gaan. Stichting Weerklank kan daarin een helpende hand reiken. Ik wil hulpverleners dan ook van harte uitnodigen om de Open Dag bij te wonen. Stichting Weerklank bestaat uit mensen die zelf die bijzondere zintuiglijke ervaringen hebben en ook hun familie /vrienden en hulpverleners zijn vaak bij de stichting betrokken.’

Volgens Oud is de Open Dag ook van belang voor iedereen die zich verbonden voelt met stemmenhoorders, voor iedereen die graag wil dat stemmenhoorders serieus worden genomen, voor iedereen die inzicht wil krijgen en wil onderzoeken hoe het anders kan. ‘Ik denk dan aan familie, vrienden, collega’s en zeker ook aan ambtenaren en zorgverzekeraars.’

 

Meld je alvast aan!

28 maart begint met de officiële jaarvergadering van Stichting Weerklank voor donateurs. Daarna vervolgt de Open Dag om 12.00 uur met een gratis lunch voor iedereen die zich heeft aangemeld. Het middagprogramma verwelkomt naast Peter Oud, psychiater Remke van Staveren, psychiater Dirk Corstens, ervaringsdeskundige Mariska en anderen. En natuurlijk is er muziek.  Je kan je aanmelden via secretariaat@stichtingweerklank.nl. Geef daarbij jouw voor- en achternaam en laat weten of je de jaarvergadering (donateurs) en/of het open dag middagprogramma wilt bijwonen.