OPROEP: Wat vindt u van de crisisopvang?

OPROEP: Wat vindt u van de crisisopvang?
Heeft u of iemand in uw directe omgeving weleens gebruik gemaakt van crisisopvang of van preventieve voorzieningen? Deel uw ervaringen en help de crisiszorg te verbeteren.
Wat heeft u meegemaakt, wat was positief en wat zou u willen veranderen? Vertel ons wat u zou willen verbeteren en welke goede voorbeelden u heeft meegemaakt. Wat heeft u of uw naaste weer op weg geholpen en wat kan helpen om een crisis te voorkomen of uit te stellen? Uw ervaringen dragen bij aan een betere hulpverlening.

Doe mee
Wilt u uw ervaringen met de crisiszorg en mogelijkheden voor preventie met ons delen tijdens een gesprek? Stuur dan een mail naar meldjezorg@platformggz.nl

In dit onderzoek geeft het Landelijk Platform GGz organisaties inzicht in wat cliënten en naasten belangrijk vinden, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de achterkant.

Zorg verandertLPGGz

Informatie over het onderzoek naar crisisopvang, nazorg en preventie.

Waarover gaat het onderzoek?
In dit onderzoek gaan we op zoek naar ervaringen van mensen die in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van crisisopvang, nazorg of van voorzieningen of hulpmiddelen die helpen om crisis te voorkomen, uit te stellen of te verminderen (preventie). Het gaat om mensen die wonen in de provincie Utrecht of Brabant. Familieleden kunnen ook meedoen.
Hoe gaat het in zijn werk?
Als u 18 jaar of ouder bent en u wilt meedoen, maken we een afspraak voor een gesprek in de komende maanden op een plek die u wenst of we voeren een telefonisch gesprek. Het gesprek gaat over uw ervaring met crisis en crisishulpverlening of crisisinterventie.
U kunt denken aan ervaringen of gebeurtenissen die u weer op weg hebben geholpen met uw leven. Of aan manieren die u hebben geholpen om een crisis te voorkomen of uit te stellen. Het gaat erom wat u van de crisishulpverlening in de ggz vindt en aan welke mogelijkheden u behoefte hebt. Ik ben geïnteresseerd in wat u zou willen verbeteren en in goede voorbeelden die u hebt meegemaakt.

Wat wordt er met uw antwoorden gedaan?
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gekoppeld aan door u gegeven antwoorden. De ervaringen van alle deelnemers worden anoniem verwerkt in een rapport. Daarin beschrijven we wat als stimulerend wordt ervaren en waaraan gewerkt moet worden. We bespreken dit met organisaties die de zorg aanbieden en/of bekostigen. Zodat zij daardoor beter rekening kunnen houden met wat u belangrijk vindt. En ook andere organisaties kunnen hiervan leren.
Hoe lang duurt het?
Een gesprek duurt maximaal 3 kwartier. Als u wilt, stuur ik de gesprekspunten van tevoren toe. Het hele onderzoek duurt drie jaar, zodat we kunnen volgen of veranderingen in de hulpverlening ook verbeteringen zijn. Dat betekent dat ik in het voorjaar van 2017 en van 2018 graag weer contact met u wil opnemen.
De eerste gesprekken vinden plaats in de komende maanden. Het rapport van de eerste ronde stuur ik toe in september, als u daar prijs op stelt.

Wie voert het onderzoek uit?
Het Landelijk Platform ggz (LPGGz) is de koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Het platform en de lid-organisaties vertegenwoordigen meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Het LPGGz streeft ernaar om de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren.
Het onderzoek is onderdeel van het Programma Zorg Verandert. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen van cliënten en familieleden over de ambulantisering in de ggz en over de crisisopvang.

Meer informatie
Wanneer u vragen hebt over het onderzoek dan beantwoord ik die graag. Ik ben bereikbaar via mail: meldjezorg@platformggz.nl of via de telefoon                (06 16 137 807). U kunt zich daar ook aanmelden om mee te doen. Meedoen is geheel vrijwillig en kan alleen met uw toestemming.
Debora Korporaal, Landelijk Platform GGz, Postbus 13223, 3507 LE Utrecht

LPGGz