Onderzoek Kim van Slobbe-Maijer: ‘Sterker dan je Stemmen’ werkt

De in het Universitair Medisch Centrum Utrecht(UMCU) ontwikkelde psychotherapie ‘Sterker dan je Stemmen’ voor 8 tot 18-jarigen vermindert de invloed van stemmen horen. De therapie versterkt hun vaardigheden om met stemmen horen om te gaan. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde promotieonderzoek van Kim van Slobbe-Maijer, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule te Amsterdam.

Van Slobbe-Maijer ontwikkelde ‘Sterker dan je Stemmen’ in nauwe samenwerking met professionals en (jonge) cliënten van de stemmenpoli in het UMCU. De behandeling richt zich op  8 tot 18 jarigen  die last hebben van stemmen horen ongeacht de onderliggende oorzaken. Het doel is om begrip en controle over stemmen horen te vergroten, waardoor de invloed van het stemmen horen en het lijden afnemen. ‘Soms neemt het stemmen horen af of verdwijnt het zelfs, maar dat is geen doel op zich’, aldus Van Slobbe-Maijer. ‘Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van stemmen horen bij de deelnemers inderdaad vermindert. Ook de behandelaren waren enthousiast, mede omdat de therapie goed toepasbaar is zonder uitgebreide training vooraf of supervisie gedurende de behandeling.’

In het decembernummer van Klankspiegel wordt een uitvoerig vraaggesprek met de kinderpsychiater gepubliceerd. Daarin gaat ze uitgebreid in op de aanpak van ‘Sterker dan je stemmen’, de resultaten en de kritische beschouwingen die haar promotie ook heeft opgeroepen.