NL Stemmenhoordersnetwerk opgericht!

NL Stemmenhoordersnetwerk opgericht!

Tijdens een bijeenkomst in Nijmegen op woensdag 14 september 2016 (ter gelegenheid van Wereld Stemmenhoordag) is het NL Stemmenhoordersnetwerk opgericht. Ongeveer 50 mensen die stemmen horen, besloten om in eerste instantie via bijeenkomsten, een besloten faceboekgroep en een nieuwsbrief via email een netwerk te maken waarmee en waarbinnen ze contact met elkaar kunnen maken om te praten over allerlei zaken rondom (hun) stemmenhoren.

Tijdens de bijeenkomst voor en door stemmenhoorders hield ervaringsdeskundige Mick een indrukwekkende verhaal over zijn boek ‘Het zit allemaal in mijn hoofd: een verhaal over stemmenhoren’. Ook waren er korte lezingen van Marjolein Pieks, Irene van de Giessen en Robin Timmers. Muziek, poëzie en natuurlijk een hapje en een drankje vormden de feestelijke omlijsting van de oprichting van het NL Stemmenhoordersnetwerk.

Onafhankelijke beweging

Het initiatief voor bijeenkomst en netwerk werd genomen door Robin Timmers, ervaringsdeskundige bij het Steunpunt Stemmen Horen Nijmegen & Rivierenland. Het netwerk is geen instituut of organisatie maar een ‘beweging’ waarin en waarin iedereen die stemmen hoort ervaringen, tips en ideeën kan uitwisselen. Het is de bedoeling dat het netwerk een oase vormt waarbij stemmenhoorders mogen zijn wie ze zijn, inclusief hun stemmen.

‘We zijn heel blij met de respons op 14 september. Er waren mensen uit het hele land aanwezig en dat was echt een verrassing. Ze hebben geïnteresseerd en enthousiast kennis genomen van uiteenlopende presentaties. Ik verwacht dat deze eerste stap leidt tot een stevig netwerk. We bekijken of en hoe we samenwerken met organisaties die zich richten op stemmen horen en stemmenhoorders. Daarnaast blijven we een onafhankelijke beweging zonder bestuur, regels en protocollen. De mensen zelf maken het netwerk.’

Mensen die meer willen weten over het NL Stemmenhoordersnetwerk of zich willen aanmelden kunnen dat via steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl kenbaar maken.