Nieuws

Weerklank Nieuws

Stichting Weerklank is er voor mensen die stemmen horen, betrokkenen, naasten en andere geïnteresseerde. Op de nieuwspagina proberen we relevante informatie te plaatsen maar ook leuke feitjes.

Wist je dat Stichting Weerklank ook een kwartaalblad heeft, de Klankspiegel. Hier verzamelen we ook zoveel mogelijk actuele zaken rondom stemmen horen.

Stemmen horen begrijpelijk maken; boek verschijnt halverwege 2020

Psychiater Dirk Corstens: ‘Het gaat zeker niet over stemmen doen verdwijnen, maar over het leren omgaan met stemmen!’

Peter Oud op Open Dag 28 maart 2020:

‘De GGZ moet de mens centraal stellen en niet het eigen systeem!’

Peter Oud, voorzitter van Stichting Weerklank zal op de Open Dag op 28 maart 2020 een openingswoord spreken. Daarin komt voornoemde opmerking uitvoerig aan de orde.

Open Dag ook voor familie, naasten, hulpverleners en andere betrokkenen

Ik wil dat anders wordt gedacht over psychisch ziek zijn en stemmen horen!

Janna hoopt dat ze in het boek de dingen van zich af kan schrijven
Ik wil dat anders wordt gedacht over psychisch ziek zijn en stemmen horen!

In de hulpverlening wordt Janna gevraagd of ze wel echt van haar stemmen af wil. De stemmen zijn in haar beleving vooral positief. Althans, ze ervaart hun bemoeienissen meestal als zodanig.

De Romme& Escher wisseltrofee Open dag Stichting Weerklank

Oproep aan leden om een kandidaat voor te stellen die volgens jou in aanmerking komt voor de:

Romme Escher Wisseltrofee

Vorig jaar hebben Marius Romme, Sandra Escher en het bestuur van Stichting Weerklank besloten een wisselbeker in het leven te roepen. Deze is bij het afscheidt van Marius en Sandra op het 10e Wereldcongres Stemmen Horen in Den Haag voor het eerst uitgereikt aan Peter Oud.

Open dag Stichting Weerklank 28 maart 2020 in Utrecht
Psychiater Remke van Staveren: Met Hart voor Herstel…..

Remke van Staveren is psychiater en initiatiefnemer van HARTvoordeGGZ. Dat is een beweging die zich inzet voor ‘samen werken aan een betere, herstelondersteunende en menswaardige ggz’. HART voor de GGZ wil tegenwicht bieden aan de verzakelijking van de zorg. Zorg moet niet alleen zinnig en zuinig, maar bovenal zorgzaam zijn! Zij is een van de sprekers op de open dag van de Stichting Weerklank die plaatsvindt op 28 maart 2020. Locatie: Enik Recovery College, Vaartscherijn 51, Utrecht.

Wereldcongres Stemmen Horen 2019 afgesloten:
Er is nog veel te doen !

Samen met bestuurslid Yvonne Doornbos professor Marius Romme heeft bestuurssecretaris Geert Zomer drie dagen lang deelgenomen aan het 11e wereldcongres Stemmen Horen in Montreal, Canada.

Dag 3 Wereld Congres Stemmen Horen: Luisteren, daar gaat het om!

Geert Zomer, vanuit Montreal, Canada

Dag 2 Wereld Congres Stemmen Horen: Togetherness

Geert Zomer, vanuit Montreal, Canada

Wereldcongres stemmen horen dag 1:
Hoogste tijd dat de psychiatrie verandert!

Op dag 1 van het Wereldcongres Stemmen Horen in Canada is het Marius Romme die meteen de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooit: ‘Het is de hoogste tijd dat de psychiatrie verandert’. Romme, die zoals inmiddels algemeen bekend aan de wieg van het  Maastrichtse Interview heeft gestaan, liet er geen onduidelijkheid over bestaan dat de stigmatisering van mensen die stemmen horen in de maatschappij en zeker ook in de professionele hulpverlening onverminderd vraagt om een ander geluid en verandering van benadering en behandeling.

Dag 1 Wereld Stemmen Horen Congres:
netwerken,  vertellen en Foodtruck

Geert Zomer is dichter. Hij hoorde (ook) stemmen. Hij is (ook) secretaris van het bestuur van Stichting Weerklank. Een poos geleden heeft hij toegezegd een aantal van zijn gedichten over stemmen horen te publiceren op de website van Stichting Weerklank.

V.l.n.r.: Yvonne Doornbos, Marius Romme en Geert Zomer op weg naar het Wereldcongres in Montreal, Canada (Selfie Geert)

Wereldcongres stemmen horen Canada 11-13 november 2019

Bestuursleden Weerklank laten van zich horen….

Barbara Schaefer onderzocht stemmenhoordersgroepen:

Ons onderzoek gaat (ook) over het verhaal achter de cijfers!

Onderzoek Kim van Slobbe-Maijer: ‘Sterker dan je Stemmen’ werkt

De in het Universitair Medisch Centrum Utrecht(UMCU) ontwikkelde psychotherapie ‘Sterker dan je Stemmen’ voor 8 tot 18-jarigen vermindert de invloed van stemmen horen.

Training: ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ in samenwerking met Enik

Voorjaar 2020. Training: ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’. De training is bedoeld voor professionals, ervaringsdeskundigen die stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces.

Jim Van Os: Steunpunten Stemmen Horen hebben een grote toekomst

‘De steunpunten Stemmen Horen zijn onderdeel van een nieuwe ontwikkeling waarin hulp verlenen vanuit ervaringskennis steeds belangrijker wordt.

Nu ook Steunpunt Stemmen Horen in Utrecht: Niet remmen, gas geven!

Maya Smits  over het oprichten van een Steunpunt Stemmen Horen in Utrecht Enik

Commissie VWS rond de tafel over verwarde personen

Irene van de Giessen, Hersteltalent: Investeer in echte preventie!

Generieke module Stemmen horen

Wist je dat er sinds 2017 er een Generieke module Stemmen horen gepubliceerd was?

Steunpunt Stemmen Horen Enschede Twente van start gegaan!

Nieuwe Steunpunt omgaan met Stemmen Horen in Enschede

Voices Matter

De documentaire “Voices Matter” over de Hearing Voices Movement

Les geven over stemmen horen

Hoe kennisoverdracht en herstelproces samen kunnen gaan door Dirk Corstens

Betekenis geven aan stemmen

Het project ‘stemmen horen’ van Romme en Escher ontstond twintig jaar geleden.

Self help guide to Talking with Voices 

This guide is meant as inspiration for people who hear voices

Understandingvoices.com online

A new website for voice-hearers, their families and health professionals.

Steunpunt Leiden van start gegaan!

Het Steunpunt Stemmen Horen Leiden werd 7 september officieel ‘geactiveerd’ 

Cursus ‘Omgaan met Stemmen’

Voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners.

Kom 13-9 naar Enik en beken stem!

Enik Recovery College staat stil bij Hearing Voices Day. Vier dat met ons mee!

Start stemmenhoordersgroep in Utrecht

Vanaf 20 september start er een nieuwe stemmenhoordersgroep in Utrecht. 

Cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ 

Komend najaar zal de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ op 3 verschillende plekken in Nederland draaien.

Nationaal Stemmen Horen Congres Brazilië

Psychiater Dirk Corstens en ervaringsdeskundige Robin Timmers bij het Braziliaanse Nationaal Congres Stemmen horen. 

Website Weerklank: nieuwe vormgeving 

Na de zomerperiode gaan we onze website aanpakken. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, betere vormgeving.

POD symposium ‘Op weg naar Dialoog 

Kenniscentrum Phrenos organiseert op 11 oktober 2019 het tweede PODNL symposium.

Engaging with voices videos

They are for people interested in compassionate approaches to voices. 

Voorjaar training ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’

De training is voor professionals en ervaringsdeskundigen die Stemmenhoorders willen helpen bij hun herstelproces. 

Manifesto: De Mensenrechten van Stemmenhoorders

Manifesto voor de rechten van Stemmenhoorders.


 

Archief Stichting Weerklank

Archief 2018

Onderstaande link voor de nieuwsberichten van 2018

Archief 2017

Onderstaande link voor de nieuwsberichten van 2017

Archief 2016

Onderstaande link voor de nieuwsberichten van 2016