Lezingen en artikelen

Hieronder vindt u een aantal te downloaden lezingen en artikelen die betrekking hebben op het onderwerp ‘stemmenhoren en andere zintuiglijke ervaringen’, ‘herstel en empowerment’, ‘kinderen/jongeren’ en ‘overig’.

We hebben ze voor u geselecteerd per onderwerp.

Thema: Stemmenhoren en andere zintuiglijke ervaringen:

D. Corstens: Stemmen horen en medicatie
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Wilma Boevink en Dirk Corstens
Wie kerfde ‘schuldig’ op mijn lijf?
Vroegkinderlijke traumatisering, dissociatie en psychose
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

D. Corstens en M. Romme: Praten met stemmen
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Dr. S. Escher: Psychotische ervaringen begrijpelijker maken
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Dr. R. May: De relatie tussen betrekkingsideeën en ongewone overtuigingen. (2005)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Cognitieve therapie bij psychose en stemmenhoren
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M.A.J. Romme: De schadelijkheid van het concept schizofrenie (2004)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M. A. J. Romme: Kritische beschouwing richtlijnen schizofrenie
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Trauma en psychose (2003)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Thema: Herstel en Empowerment:

W. Boevink: De emancipatie van psychotische ervaringen (2005)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

W. Boevink: ‘De nieuwe psychose’ de weg naar herstel? (2003)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

W.Boevink: Herstel (2004)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

B. Steultjens: Herstel (2004)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Thema: Overig:

Toespraak bij boekpresentatie ‘De Binnenkant’ van prof. dr. Pieter Ippel (7 juni 2012)
Written on June 7, 2012 by Irene van de Giessen
Voor meer informatie zie:
http://hersteltalent.wordpress.com/2012/06/07/7-juni-2012-boekpresentatie-pieter-ippel/

Meer mensen dan ooit maken gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Ruim een miljoen Nederlanders staat jaarlijks ingeschreven als cliënt of patiënt. Meestal zijn de contacten met hen kort en ambulant. Maar als die contacten niet toereikend zijn, kan opname in een psychiatrische kliniek nodig zijn. In zo’n dertigduizend gevallen gaat het om een gedwongen psychiatrische opname.

In dit boek probeert de auteur – een buitenstaander – inzicht te geven in de ‘binnenkant’ van de intramurale psychiatrie. De nadruk van het boek ligt op de praktijk van rechtszittingen, waarin de rechter beslist of een dwangopname, de meest vergaande vrijheidsbeperking die ons recht kent, terecht is. Ook geven patiënten en verpleegkundigen hun ‘visies van onderop’. Die moeten worden gehoord en aan hun stem geeft dit boek eveneens ruimte.

E. Ladinser: Bad or mad? Ervaringen van een familielid (2005)
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Sociale psychiatrie epiloog
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M.A.J. Romme: Wat is sociale Psychiatrie
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Thema: Kinderen/Jongeren

Dr. A. Escher, Prof. Dr. M.A.J. Romme, Drs A. Buik, Dr. Ph. Delespaul, Prof. Dr. J. van Os: Kinderen en jeugdigen die stemmenhoren: een prospectief driejarig onderzoek
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Dr. A. Escher, Prof. Dr. M.A.J. Romme en M. Phil: Effectieve en minder effectieve interventies bij jeugdigen die stemmenhoren
» Klik hier voor een download in pdf formaat.

Prof. Dr. M.A.J. Romme en Dr. A. Escher: Het Maastrichts Interview voor kinderen en jeugdigen
» Klik hier voor een download in pdf formaat.