Het Maastrichts Interview

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmenhoren op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmenhoorder als de interviewer.

Hoe u dit interview kunt gebruiken kunt u lezen in het boek:

‘Omgaan met stemmenhoren: een gids voor Hulpverlening’
Van Prof. Dr. M.A.J.Romme en Dr. A.D.M.A.C. Escher

U kunt dit boek bestellen via Stichting Weerklank

U kunt hier de volgende versies downloaden:

Hier kunt u verschillende versies van het Interview voor kinderen en jeugdigen downloaden:

Er zijn nog twee Interviews in omloop die u kunnen helpen om inzicht te geven in situaties. Het gaat om een ‘Interview met iemand die zichzelf beschadigt’ en een ‘Interview met iemand die achterdochtig is’ (paranoia).
U kunt ze hieronder downloaden: