Leren Omgaan met Stemmen Horen

Boek: ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen:Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’ door Robin Timmers.
Op 12 september 2018 verscheen het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’ door Robin Timmers. In dit boek geeft ervaringsdeskundige Robin Timmers duidelijke uitleg over alle aspecten van stemmen horen en bruikbare handvatten over hoe je er zelf mee om kunt gaan. Op www.omgaanmetstemmenhoren.nl kun je de papieren versie van Robin’s boek voor een vriendelijke prijs bestellen. Stemmenhoorders en mensen met een kleine portemonnee kunnen het boek met 5 euro korting kopen door de code 14september’ achter de achternaam op het bestelformulier in te vullen.Je kunt daar ook de digitale versie van het boek gratis lezen en downloaden.

Een grote mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse stemmen-hoordersbeweging Dr. Wilma Boevink en prof. Jim van Os.

Info en handvatten over (omgaan met) stemmen horen Op deze website vind je duidelijke uitleg over (omgaan met) stemmen horen, herstel, emancipatie, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid. De website is bedoeld voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners. Info over de steunpunten, het boek en de cursus op de website kun je ook informatie vinden over Steunpunten Stemmen Horen in Nijmegen (RIBW N&R) en Den Haag (St. Anton Constandse), over het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen’ door Robin Timmers, en de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners. En nog veel meer…

Daarnaast vind je op de website handige hulpmiddelen, informatie over gespecialiseerde ondersteuning en behandeling bij stemmen horen, informatie over de wereldwijde stemmenhoorbeweging, herstelverhalen, filmpjes, blogs en nog veel meer….


Robin Timmers door fotograaf Jimmy Israël
Over Robin Timmers
Robin Timmers hoort sinds 2001 stemmen. Vanaf 2009 ontwikkelde hij zich in de stemmenhoor- en herstelbeweging tot ervaringsdeskundige. In 2012 richtte hij het eerste Steunpunt Stemmen Horen van Nederland op in Nijmegen bij RIBW N&R. Sinds die tijd heeft hij de op herstel en emancipatie gerichte
benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’ ontwikkeld. Als stemmenhoorder, naaste of hulpverlener kun je zelf met deze benadering aan de slag bij de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’. Meer informatie over deze benadering kun je vinden in het boek en op de website: www.lerenomgaanmetstemmenhoren.nl
.