Klankspiegel december editie 2019 online!

Klankspiegel december editie 2019 online!

De nieuwe Klankspiegel is in maart uitgekomen. Dit betekent dat de laatste Klankspiegel van december 2019 weer online staat.

Kijk hier voor de december editie 2019 en alle andere Klankspiegels!

Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad “De Klankspiegel” met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films. Wil je ook de Klankspiegel thuis ontvangen, kijk hier hoe je donateur van Stichting Weerklank kan worden en de Klankspiegel thuis kan ontvangen.

Wij zijn op zoek naar een redacteur voor de Klankspiegel die kennis heeft van de psychiatrie en affiniteit heeft met schrijven. Wil jij samen met een groepje enthousiaste vrijwilligers de Klankspiegel vormgeven? De Klankspiegel is een kwartaalblad van Stichting
Weerklank voor mensen die stemmen horen, betrokkenen, naasten en andere geïnteresseerde. De Klankspiegel wil het geluid laten horen van een kritische psychiatrie.De redactie van de Klankspiegel komt om de drie maanden bij elkaar in Amsterdam om de
volgende editie voor te bereiden. Als je geïnteresseerd bent om de redactie van de Klankspiegel te versterken kan je reageren
via: cwepster@s4all.nl t.a.v.. Corine Webster