Wat is gek en wie is dan eigenlijk gek?

Saar Roelofs in ‘Wie is er nu gek?’

Wat is gek en wie is dan eigenlijk gek?

 

‘Wat is stemmen horen? We verwoorden onze gedachten in ons hoofd. Horen we die dan ook? Als stem? Wat is denken eigenlijk? Waar komen gedachten vandaan? Komen die uit onszelf of van buiten? Is denken met taal verbonden? Als we denken, wat gebeurt er dan eigenlijk?  Zijn we dan bezig met het ‘vertalen’ van ideeën? Maar we spreken het niet uit. Kan dat ook een innerlijke stem zijn? We zijn gewend om het zo te ervaren en het voelt zo natuurlijk en zo eigen, dat we zeggen: dat is ons denken. Vanuit die benadering hoort iedereen stemmen.’

 

Ik stel Leo Mock de beginvraag zoals in elk ander gesprek: Wat is stemmen  horen? Het is de bedoeling dat ik de vragen stel en de gesprekspartner de antwoorden geeft. Maar Leo Mock, onder andere docent Judaïca aan de faculteit van theologie aan de Universiteit Tilburg (TST), vindt vragen veel boeiender dan antwoorden. Ik volg hem en aan het eind van ons gesprek stap ik op met een vraag die hij mij op de drempel nog meegeeft. Of misschien is het geen vraag maar een stem die appelleert aan zijn en nu ook aan mijn geweten: ‘ Wat is gek en wie is eigenlijk gek? Mensen die stemmen horen of mensen die speculeren in grondstoffen of de aarde uitbuiten? ‘

(Fragment uit een van de vraaggesprekken in Zolang er mensen zijn zijn er stemmen)

Zolang er mensen zijn  zijn er stemmen  is een boek over mensen die (ook) stemmen horen, over mensen die (ook) anders waarnemen, over mensen die (ook) helpen, behandelen en onderzoeken, over beroemde mensen die (ook) stemmen horen (van Soemeriers tot en met Rihanna), over mensen van (ook) Weerklank en over van horen zeggen…………… Een boek dat stemmen horen niet benoemt als een ziekte of psychische stoornis. Een boek waarin mensen spreken over lijden, liefde, hoop en soms (ook) geloof. Het gaat (ook) over  kracht, strijd, regie, inspiratie en creativiteit.

Zolang er mensen zijn zijn er stemmen is een idee van, samengesteld en geredigeerd door journalist Paul Custers, in opdracht van Stichting Weerklank.

 

Boekhandelprijs:  21,50 euro. Voorintekenprijs: (incl. verzendkosten)17,50, geldt tot 24 maart 2017. Bezorging vanaf 1 maart 2017. Bedrag overmaken op bankrekening: NL67 INGB 0003 5014 84 t.n.v. Stichting Weerklank o.v.v. ‘Bestelling Zolang’ (Bestelling is definitief na ontvangst van uw betaling). Vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden!