Wat biedt Weerklank?

De Klankspiegel
Stichting Weerklank publiceert vier maal per jaar het blad “De Klankspiegel” met inbreng van ervaringsdeskundigen, verslagen van bijeenkomsten, onderzoeksresultaten, publicaties en recensies van boeken en films.

Bijeenkomsten
Stichting Weerklank organiseert bijeenkomsten waar mensen met bijzondere zintuiglijke ervaringen elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen delen. Verder zijn er thema- en voorlichtingsdagen voor hen, maar ook voor directbetrokkenen en hulpverleners.

Onderlinge steun en zelfhulp
Stichting Weerklank ondersteunt ervaringsdeskundige vrijwilligers van Stichting Weerklank die telefonisch en per e-mail hulp en onderlinge steun bieden. Ook stimuleert Stichting Weerklank zelfhulpgroepen.

Service aan hulpverleners
Stichting Weerklank stimuleert intervisiegroepen en biedt voorlichtings- en lesmateriaal en trainingen voor hulpverleners en opleidingen/instellingen.

Onderzoek en publiciteit
Stichting Weerklank stimuleert onderzoek en publicaties over bijzondere zintuiglijke ervaringen. Tot slot zoekt Stichting Weerklank de publiciteit om het taboe rond bijzondere zintuiglijke ervaringen te doorbreken.

YolleArts