Home Kinderen en Jongeren

Je kunt hier informatie vinden over het thema stemmenhoren bij kinderen en jongeren, die gebaseerd zijn op het wetenschappelijk onderzoek van Dr Sandra Escher (2005).

  • Uit onderzoek onder de algemene bevolking is gebleken, dat 8% van de kinderen en jongeren stemmen hoort.
  • Stemmenhoren is geen ziekte, maar als je niet om kunt gaan met die stemmen, kun je er wel ziek van worden.
  • Stemmen kunnen het dagelijks leven van het kind of de jongere sterk beïnvloeden of voor problemen zorgen
  • De reactie van de omgeving op het stemmenhorende kind of jongere is van groot belang voor de manier waarop het kind/jongere met de stemmen omgaat.

We willen door deze website en het forum  “onderdeel voor kinderen”  bijdragen aan een beter begrip en meer tolerantie voor stemmenhorende kinderen.

We willen streven naar een open en normale omgang met kinderen die stemmenhoren. Ook willen we de vooroordelen en buitensluiting terugdringen.

Deze tekst is geschreven door Elke Stammer van het Netzwerk Stimmenhören, de Duitse versie van Weerklank en is met haar goedkeuring vertaald in het Nederlands.