Het 10e Wereld Congres Stemmen Horen

PUSH HERE FOR THE ENGLISH VERSION

Welkom bij het 10e Wereldcongres Stemmen Horen 2018 in Den Haag!

Het 10e Wereld Congres Stemmen Horen staat in het teken van:

“leven met stemmen horen: een mensenrecht!

Stemmen horen is een veelvoorkomende menselijke ervaring. Veel mensen die stemmen horen kunnen daar goed mee omgaan. Er zijn ook mensen die veel last van stemmen hebben.

stemmenhoorders hebben een lange geschiedenis van stigmatisering, pathologisering, uitsluiting en mensenrechtenschendingen.

De wereldwijde stemmenhoorbeweging wil stemmenhoorders helpen met stemmen horen om te gaan en het horen van stemmen emanciperen.

Bij het 10e Wereld Congres roepen we iedereen op bijeen te komen om samen met en van elkaar te leren over stemmen horen, herstel, emancipatie en mensenrechten!

Intervoice dag: Woensdag 12 september

Wereldcongres “Stemmen horen”: Donderdag 13 en vrijdag 14 september

Publieksdag: Zaterdag 15 september

INTERVOICE DAG (12 september)
Lisa Forestall en Olga Runciman zullen deze dag leiden.

Marius Romme en Sandra Escher, de grondleggers van de Maastrichtse benadering, vinden het prettig u te ontmoeten.
Het idee achter Intervoice dag is om ervaringen uit te wisselen, ideeën, ontwikkelingen, dialogen en gevoelens met elkaar te delen.
Om te ervaren dat je lid bent van een grote familie of stam, onze stam!
Landen kunnen hun nieuwe ontwikkelingen presenteren en elkaar stimuleren om nieuwe wegen te bewandelen.

Entree: Gratis voor leden van Intervoice. Voor niet-leden: € 50,00

 

Voor de deelnemers, is er aan het eind van de dag een verrassingsuitje georganiseerd.

Eerst een rondje Den Haag en dan op onderzoek. Waar is het kleine Nederland groot in? Dát ontdek je in Madurodam, een stad vol miniaturen, doe-dingen en attracties.

 

 

WERELDCONGRES (13 en 14 september)
Elke dag heeft dezelfde structuur:
Wij zullen de dag steeds beginnen met drie korte presentaties door stemmenhoorders met hun persoonlijke verhaal. Dan zullen twee genodigde sprekers het mensenrechten aspect belichten.
‘s Middags is er een symposium in de centrale ruimte en workshops in de omringende zaaltjes.
Deze dagen worden plenair afgesloten in de centrale ruimte.
ACCREDITATIE WORDT AANGEVRAAGD (o.a. NVvP)

 

Op vrijdag 14 september, wereld stemmenhoordersdag, is in de avond een feest (inclusief BBQ, €30,00) georganiseerd en kunt u Den Haag bekijken vanaf zee.

 

 

ENTREE
Stemmenhoorders, € 125,00 (inclusief feest €155,00)
Mensen met een laag inkomen: € 190,00 (inclusief feest €220,00)
Voor professionals € 275,00 (inclusief feest €305,00)
Prijzen zijn inclusief mogelijkheid deel te nemen aan de publieksdag en inclusief lunches.

PUBLIEKSDAG
Deze dag is grotendeels in het Nederlands met als doel een groter bewustzijn te creëren bij een breder publiek voor stemmenhoorders en hun mensenrechten.
Ook deze dag zullen wij de dag beginnen met drie korte presentaties door stemmenhoorders met hun persoonlijke verhaal. Dan zullen twee uitgenodigde sprekers het mensenrechten aspect belichten.
‘s Middags is er wederom een symposium in de centrale ruimte en workshops in de omringende ruimtes.

Gratis entree voor de deelnemers aan het congres. Voor andere belangstellenden €25,00. Prijzen zijn inclusief lunches.

Nadere, actuele informatie kan u terugvinden op de website:

www.10thworldhearingvoicescongress.nl

www.stichtingweerklank.nl

www.intervoiceonline.org