Groot onderzoek naar stemmen horen!

Help ons de relatie tussen vroegere ervaringen en stemmen horen beter te begrijpen

Stemmen horen

Stemmen horen is een ervaring waarbij een persoon een stem waarneemt die andere mensen niet kunnen waarnemen. Sommige mensen horen deze stemmen in hun hoofd, andere mensen buiten zichzelf. Mensen kunnen stemmen horen om allerlei redenen. Sommige stemmenhoorders hebben psychische klachten naast of door hun stemmen, anderen juist niet. De stemmen kunnen soms worden ervaren als vervelend, maar ook als steunend of neutraal. Stemmen horen is daarnaast ook niet ongewoon. De schatting is dat zo’n 10 % van de bevolking stemmen hoort op enig moment in hun leven.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op rol van stemmen in het leven van stemmenhoorders. We zijn dan met name geïnteresseerd in de inhoud van de stemmen. We weten op basis van onderzoek dat stemmen vaak een relatie hebben met ervaringen uit het verleden en dat de betekenis hier vaker mee samenhangt. Die relatie zouden we graag beter willen begrijpen. Ons idee is dat opvattingen en gevoelens die stemmenhoorders over zichzelf hebben een belangrijke tussenstap speelt in deze relatie. Het doel van het onderzoek is dan ook om deze factoren in kaart te brengen om zodoende de inhoud van de stemmen nog beter te kunnen begrijpen. De factoren die in kaart gebracht worden in het onderzoek zijn: de inhoud van de stemmen, de opvattingen en gevoelens over uzelf en nare ervaringen die u mogelijk heeft meegemaakt tijdens uw jeugd.

Voor meer info over dit onderzoek en contact, kijk op: www.voicemodeproject.com