Generieke module Stemmen horen

Generieke module Stemmen horen

Wist je dat er sinds 2017 er een Generieke module Stemmen horen gepubliceerd was? Deze is uitgevoerd door het UMC Utrecht in samenwerking met diverse personen en organisaties met o.a. Stichting Weerklank. Deze is onderdeel van het Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

Deze module brengt een duidelijk behandelaanbod onder de aandacht bij alle cliënten, hun naasten en hun behandelaren. De module biedt hulpverleners in de ggz handvatten voor betere diagnostiek en shared decision making om met cliënt, naasten en behandelaar tot een weloverwogen (zorg)traject te komen.

Stichting Weerklank had in de 2017 al een artikel over: Ontwikkeling generieke module stemmen horen

Marius Romme heeft op de generieke module Stemmen horen een uitgebreide reactie geschreven op: Leven met Stemmen