Geloof en stemmen horen bij adolescenten

28 februari 2016

​Waarom dit onderzoek?

Het horen van stemmen komt vaak voor in de algemene bevolking, bij volwassenen en bij jongeren. Gelovige volwassenen blijken vaker stemmen te horen. We weten niet of bij jongeren het horen van stemmen ook samenhangt met geloof.

Onderzoeksvraag

Is er een relatie tussen stemmen horen en geloof bij jongeren?

Hoe werd dit onderzocht?

We onderzochten 337 jongeren van twaalf en dertien jaar op hun geloof en op stemmen horen. We keken o.a. naar het beloop (vanaf het zevende of achtste jaar) van de stemmen, en naar wat de stemmen zeiden (of het positief of negatief was). Daarnaast onderzochten we de ernst van de stemmen.

Belangrijkste uitkomsten

Matig gelovige kinderen (vanaf leeftijd 7-8) horen vaker stemmen dan niet gelovige of streng gelovige kinderen. Meer dan de helft van gelovige jongeren die stemmen horen, ervaart hun stemmen als positief en hun geloof als ondersteunend, nuttig of neutraal.  De meerderheid van matig gelovige kinderen was niet met geloof opgevoed. Ook waren ze niet aangesloten bij een gelovige gemeenschap . We denken daarom dat deze kinderen bepaalde gelovige overtuigingen en rituelen overnemen om de stemmen te verklaren en de baas te kunnen zijn.

Gevolgen voor de praktijk

Wij denken dat het geloof voor een aantal jongeren die stemmen horen een positieve rol kan spelen bij het omgaan hiermee. Het is belangrijk dat behandelaren hiervan op de hoogte zijn en dit op een passende manier integreren in de eventuele behandeling van stemmen horen bij jongeren.

Bron: Artikel Geloof en stemmen horen bij adolescenten, UMCG : www.umcg.nl