Florian D.R. Moll zoekt ervaringsverhalen

Florian D.R. Moll zoekt ervaringsverhalen

Door Nills van Gemert

Florian: ‘er is een wereldwijde revolutie gaande over de werkwijze in de psychiatrie en alle hulpverlening, verbonden aan de doelgroep van mensen met een hulpvraag op psychiatrisch gebied. Met name het voorschrijven en het verstrekken van medicatie is momenteel een hot item’.
Florian zoekt vijftig personen voor zijn onderzoek, die hun ervaringsverhaal willen vertellen. De mensen die hij zoekt moeten zich herkennen in het volgende: 1. Je hebt medicatie voorgeschreven gekregen van bijvoorbeeld een psychiater en je hebt het niet aangenomen. Ofwel, je bent op eigen houtje, op je eigen manier met je leven doorgegaan en leidt desondanks een succesvol en gelukkig leven. 2. Je hebt medicatie voorgeschreven gekregen en ook een tijdje genomen. Daarna heb je besloten daarmee te stoppen. Vervolgens ben je op eigen houtje, op je eigen manier, verder gegaan en leidt nu toch een succesvol en gelukkig leven.

Het onderzoek blijft natuurlijk niet bij deze verhalen alleen. Er volgt ook onderzoek naar de verhalen zelf. Het onderzoek is bedoeld om in kaart te te brengen hoe deze mensen zonder de voorgeschreven middelen overleven. Specifieker nog, zijn er opvallende, gelijke gedragspatronen, cognitieve trucjes of andere interessante gegevens te ontdekken? Voorbeelden van mogelijke onderzoeksvragen zijn: kunnen zelf ontwikkelde gedachten angsten blokkeren? Kunnen diepgaande gesprekken een psychose positief beïnvloeden of zelfs stoppen? Zijn er activiteiten die een vaste remedie tegen depressie vormen?
Florian over zijn interpretatie van een succesvol en gelukkig leven: ‘de definitie van geluk is voor iedereen verschillend. Als iemand zijn leven zo inricht dat het leven voor diegene een bron van geluk is, hij of zij zijn eigen doelen kan najagen, hoe klein of groot dan ook, zonder daarin een beperking te ervaren, dan is iemand in mijn ogen succesvol en gelukkig’.
Het is duidelijk dat de verhalen van mensen met dergelijke waardevolle ervaringskennis niet verloren mogen gaan. Florian wil dan ook meerdere doelen dienen met zijn boek. Belangrijk doel is het ondersteunen van mensen die een afbouwproces ondergaan. De verhalen in het boek kunnen hieraan een bijdrage leveren. Het boek zal een informerende functie hebben en kan mensen aan het denken zetten. Zo zal het boek overeenkomsten en bijzondere feiten boven tafel brengen over personen die tevreden door het leven gaan zonder psychiatrische farmaceutica.
Het boek kan als platform dienen voor mensen die in aanraking zijn gekomen met de psychiatrie. Deze mensen kunnen via deze weg hun verhaal delen, wat weer bijdraagt aan de collectieve ervaringskennis in Nederland en daarbuiten. Het boek kan als ‘eyeopener’ dienen voor cliënten in de psychiatrie en ook voor de familie en naastbetrokkenen. Bovendien zullen hulpverleners in alle lagen maar ook studenten en scholieren iets aan het boek kunnen hebben. Het levert immers weer een andere kijk op de psychiatrie, die haaks kan staan op het tot nu toe (te) makkelijk voorschrijven van medicatie. Men kan wellicht ook zonder…
Florian benadrukt in het gesprek wel dat hij geen enkele intentie heeft met zijn boek om mensen te adviseren hun medicatie zomaar te staken.
De zoektocht naar mensen die een dergelijk verhaal hebben blijkt niet de makkelijkste. Florian vertelt: ‘ik ben veel mensen tegengekomen tijdens mijn werk en ook in mijn persoonlijke omgeving waarvan ik niet had verwacht dat zij een tevreden, gelukkig, succesvol leven leiden zonder medicatie. Ondanks dat is het voor mensen een drempel om dat verhaal te vertellen. Ik zoek daarom ook het internet op om platforms te vinden die eraan bijdragen mijn onderzoek te voltooien.’
Ben jij iemand die van zichzelf zegt: ‘ik voel me gelukkig, ik ben een tevreden mens en mijn leven is succesvol en daarvoor heb ik geen medicatie (meer) nodig? Wil je jouw verhaal delen om daarmee mee te werken aan het onderzoek van Florian Moll? Mail dan naar f.d.r.moll@hotmail.com.
Je werkt daarbij mee aan een belangrijk en tegelijkertijd ook vermakelijk boek met verhalen die er mogen en eigenlijk ook moeten zijn. Meewerken kan indien gewenst, anoniem.