Familieopstelling voor Stemmenhoorders

image001

In samenwerking met Peter Oud (SPV-er), Marius Romme en Sandra Escher (beiden psychiater) en allen verbonden aan Stichting Weerklank, organiseren we een dag opstellingen voor stemmenhoorders te Hilversum. Els Thissen zal de dag begeleiden.

Bij (familie)opstellingen begeleid door Els Thissen, zijn de leidende principes heelheid, eenheid en liefde. Wie stemmen hoort kan het gevoel hebben dat het contact daarmee verstoord is. Het horen van stemmen kan als belastend ervaren worden. Tijdens een opstelling kun je zicht krijgen op de stemmen en de doorwerking daarvan op je leven. Ook kijken we of de stemmen een relatie hebben met mensen uit het gezin van oorsprong , de familie of een traumatische ervaring. Daarmee kunnen we werken door middel van een opstelling. Als een bevrijdend inzicht is gerezen, kan het feitelijke opstellingenwerk dit inzicht helpen verinnerlijken, zodat het ook op andere niveaus ervaren kan worden. We zien dat door simpele interventies de onderstroom van liefde, heelheid en eenheid, die altijd bij iedereen aanwezig is, ook bij stemmenhoorders, weer herkend kan worden.

Datum:   Vrijdag 14 oktober 2016

Tijd:         10:30-16:00 uur. Inloop & koffie-thee vanaf 10:00 uur.

Locatie:   Nieuw Nazareth, naast de Heilige Hartkerk

Adres:      Dr. Cuypersplein 5, 1222NC Hilversum

Bestemd voor:

Ervaringsdeskundigen
Mensen werkzaam in de GGZ
Andere belangstellenden

Deelnamekosten (inclusief koffie/thee; lunch zelf meenemen):

Ervaringsdeskundigen: € 25,-
Collegae van de Parnassia Groep: € 35,-

Aanmelding bij:

Peter Oud: poud@dijkenduin.nl of bij
anja@elsthissen.nl of via de website www.elsthissen.nl met opmerking ervaringsdeskundig of collega van Peter Oud