De invloed van de stemmen

De invloed van de stemmen

Sommige kinderen horen zowel negatieve als ook positieve stemmen. Daardoor kan de invloed van de stemmen op het kind ook positief of negatief zijn.
Een positieve invloed is bijvoorbeeld dat de stem het kind raad geeft, ondersteunt of veiligheid biedt.
Een negatieve invloed kan zijn dat het kind angstig is door de stemmen of het kind aangezet wordt tot liegen, stelen, ruzie maken of dingen doen die het eigenlijk helemaal niet wil doen.
Bij sommige kinderen komen de stemmen slechts bij verschillende plaatsen voor, bijvoorbeeld thuis of op school of tijdens bepaalde activiteiten (zoals huiswerk). Bij andere kinderen kunnen ze ook altijd op alle gebieden aanwezig zijn.

Hoe intensiever de stemmen zijn, des te waarschijnlijker ontstaan er voor de kinderen nog extra problemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat ze zich op school niet meer goed kunnen concentreren en/of voor anderen onbegrijpelijke handelingen uitvoeren.

Problemen op school kunnen bijvoorbeeld zijn:
•    gebrek aan concentratie
•    verwarring
•    geen/te weinig aandacht voor de leraar
•    agressief gedrag

Problemen thuis kunnen zijn:
•    onbegrijpelijk terugtrekken van het kind
•    weigeren om bepaald gedrag te laten zien
•    agressief gedrag
•    op bevel van de stemmen liegen, stelen
•    andere voor de familie onbegrijpelijk gedrag.

Sommige gedragingen van kinderen zijn een gevolg van het stemmenhoren. De stemmen kunnen de kinderen bijvoorbeeld zo woedend maken dat ze ruzie beginnen te maken met hun ouders of broertjes en zusjes. Hoe beter het gedrag en de reacties van het kind door de ouders en de omgeving begrepen worden, des te beter kunt u het kind ondersteunen met een zelfbewuste omgang met de stemmen.

Deze tekst is geschreven door Elke Stammer van het Netzwerk Stimmenhören, de Duitse versie van Weerklank en is met haar goedkeuring vertaald in het Nederlands.