Dat is krom

 

Dat is krom

‘In hun opleiding zijn de psychiaters de dokters van de ziel en leren ze hoe ze neurotransmitters uit moeten reiken. Vooral niet praten over de inhoud van bijvoorbeeld stemmen, want daarmee zou de patiënt in zijn waan bevestigd kunnen worden.

Medicijnen voorschrijven is een veiligere route, zeker vanuit de optiek van verantwoordelijkheid van de behandelaar. Ook al weet men niet of ze werken of welke bijwerkingen ze kunnen hebben. Dus: medicijnen kunnen best een positief effect hebben; bijwerkingen zijn niet bewezen. Het voorschrijven van medicatie gebeurt vanuit de opvatting dat wat niet is aangetoond ook niet kan worden ontkend of bevestigd. Maar als het gaat om andere vormen van hulp of alternatieve geneeswijzen dan wordt dat in principe opzij gezet. Dan wordt meteen gezegd dat er geen bewijs is voor de effectiviteit en dat er een nog niet bewezen gevaar voor bijwerkingen is. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ geldt dan wel voor de reguliere vormen van psychische hulp en behandeling, maar niet voor vormen van hulp en behandeling die zich buiten of naast de grenzen van de gevestigde psychiatrie bevinden. Dat is krom, zeker vanuit het belang van de hulpvrager.’

 (Fragment uit een van de vraaggesprekken in Zolang er mensen zijn zijn er stemmen)

 

Zolang er mensen zijn  zijn er stemmen  is een boek over mensen die (ook) stemmen horen, over mensen die (ook) anders waarnemen, over mensen die (ook) helpen, behandelen en onderzoeken, over beroemde mensen die (ook) stemmen horen (van Soemeriers tot en met Rihanna), over mensen van (ook) Weerklank en over van horen zeggen…………… Een boek dat stemmen horen niet benoemt als een ziekte of psychische stoornis. Een boek waarin mensen spreken over lijden, liefde, hoop en soms (ook) geloof. Het gaat (ook) over  kracht, strijd, regie, inspiratie en creativiteit.

Zolang er mensen zijn zijn er stemmen is een idee van, samengesteld en geredigeerd door journalist Paul Custers, in opdracht van Stichting Weerklank.

Boekhandelprijs:  21,50 euro. Voorintekenprijs: (incl. verzendkosten)17,50, geldt tot 21 april 2017. Bezorging vanaf 21 april 2017. Bedrag overmaken op bankrekening: NL67 INGB 0003 5014 84 t.n.v. Stichting Weerklank o.v.v. ‘Bestelling Zolang’ (Bestelling is definitief na ontvangst van uw betaling). Vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden!