Luca Koppen, projectmanager ggz, Samen Sterk Zonder Stigma en Sanne Baudoin, projectleider Quickscan, Kenniscentrum Phrenos.

Quickscan maakt (de)stigmatisering binnen de ggz bespreekbaar

‘Het idee voor de Quickscan is ontstaan vanuit een programma dat bij Samen Sterk zonder Stigma draait en dat is gericht op stigma, of beter: destigmatisering in de ggz. Binnen de ggz is er niet altijd aandacht voor destigmatisering. Inmiddels is de Generieke Module Destigmatisering*) ontwikkeld. De module is helaas nog niet heel erg bekend […]

Lees meer

Stemmen horen begrijpelijk maken; boek verschijnt halverwege 2020

‘We proberen het boek zo ongeveer tegen de zomer 2020 te laten verschijnen. En met we’ bedoel ik Marius Romme, Sandra Escher, redacteur Gerdie Kienhorst en ondergetekende. Het boek is enerzijds een actualisatie van de uitgave Omgaan met stemmen horen. Een gids voor hulpverlening van de hand van Marius Romme en Sandra Escher. Dat boek […]

Lees meer

Peter Oud op Open Dag 28 maart 2020

‘Stichting Weerklank wil een kanteling van het systeem in de GGZ. Niet de mens staat bij grote GGZ-organisaties centraal, het systeem is hier leidend. Mensen die lijden onder hun stemmen worden binnen de GGZ slecht behandeld. Daar regeert nog het biomedisch model. 30 Jaar geleden werd de Maastrichtse benadering door Romme en Escher ontwikkeld. De […]

Lees meer