Boekenlijst

Boekenlijst


Boekenlijst Stichting Weerklank
Een aantal boeken zijn niet te bestellen via Stichting Weerklank en een aantal wel. Zie bij de bijschrijving van het boek waar het boek te bestellen is.
Wanneer u een boek wil bestellen, vergeet dan niet in de mail uw volledige adresgegevens te vermelden. Dit maakt het bestelproces makkelijker en sneller!

Meer informatie of bestellen?
Dit kunt u doen door contact op te nemen met:
secretariaat@stichtingweerklank.nl

Vincent Sjoerd Swierstra

De Magiër 
memoires van een dwaas

Vincent Sjoerd Swierstra schreef een boek over zijn stemmenhoren en hier werd een korte film over gemaakt gemaakt. Lees meer

Robin Timmers

Leren Omgaan met Stemmen Horen
Een op herstel en emancipatie gerichte benadering

In dit boek geeft ervaringsdeskundige Robin Timmers duidelijke uitleg over alle aspecten van stemmen horen en bruikbare handvatten over hoe je er zelf mee om kunt gaan. Lees meer

Paul Custers

Zolang er mensen zijn zijn er stemmen

Het boek gaat over mensen die stemmen horen; over mensen die anders waarnemen; over mensen die helpen, behandelen en onderzoeken; over beroemde mensen die stemmen horen; over mensen van Weerklank en over van horen zeggen… Lees meer

Mick

Het zit allemaal in mijn hoofd!
Een verhaal over stemmenhoren

Het zit allemaal in mijn hoofd! is het verhaal van Mick. Een doodgewone jongen met stemmen in zijn hoofd. Lees meer

Stichting Weerklank

Stemmen horen
Wat is het?

Informatieboekje van de Stichting Weerklank waarin een beschrijving opgenomen is van wat stemmen horen inhoudt,
informatie over klachten die stemmen kunnen geven en enige verklaringen vanuit verschillende visies over stemmen. Lees meer

DGGGZ

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Goede GGZ!

n dit boek wordt een Nieuwe ggz gepresenteerd die op menselijke maat is gesneden: goed uitgewerkt, goed onderbouwd en praktisch uitvoerbaar. Bovendien een ggz die op het niveau van de (unieke) persoon, de familie én de community individueel herstel faciliteert. Lees meer

Coef

De weg van de waanzin

Een levensverhaal zó krachtig, romantisch en tragisch, en tegelijk zó hilarisch dat het verteld moet worden. Lees meer

omslagaafje1

Paul Custers

Aafje

Het levensverhaal van Aafje gaat over zelfbeschadiging, seksuele kindermishandeling, late effecten van vroegkinderlijk trauma, stemmen horen, dissociaties en de GGz. Lees meer

Bart de Ruijter

KEERPUNT
van psychose naar herstel

Een boek over schizofrenie, geschreven om de ziekte beter te begrijpen. Lees meer

levenmetstemmen

Escher, S. en Romme, M.

Leven met stemmen

“Leven met stemmen” is de Nederlandstalige uitgave van “Living with voices”, een boek waarin de ervaringen worden verteld van stemmenhoorders die hun problemen met hun stemmen hebben overwonnen en die ook met de achterliggende problemen een manier van omgang vonden. Lees meer

Coleman, Ron

Herstel kan dat wel?

In ‘herstel kan dat wel’ beschrijft Ron Coleman de factoren die bij hem leidden tot het horen van stemmen. Lees meer

Coleman, Ron en Smith, Mike.

Werken met stemmen.

Met behulp van dit werkboek kun je als stemmenhoorder gericht aan het werk om met je stemmen te leren omgaan. Lees meer

KinderenDieStemmenHoren

Escher, S. en Romme, M.

Kinderen die stemmen horen,
wat je moet weten en wat je kunt doen

Dit is een voorlichtingsboekje voor kinderen die stemmen horen, maar ook voor hun ouders, leerkrachten op school en hulpverleners. Lees meer

LivingwithVoices

Escher, S. en Romme, M.

Living with voices

Living with voices’ is een boek waarin de ervaringen worden verteld van stemmenhoorders die hun problemen met hun stemmen hebben overwonnen en die ook met de achterliggende problemen een manier van omgang vonden. Lees meer

Gek Genoeg Gewoon

Gerritsma T, Rivas T.

Gek genoeg gewoon,
Een andere visie op ‘stemmen horen’ en ‘beelden zien’

Het horen van stemmen of het zien van beelden komt veel meer voor dan men denkt. Toch vat de reguliere psychiatrie zulke ‘hallucinaties’ nog steeds op als teken van geestesziekte. Gek genoeg gewoon laat zien hoe achterhaald deze visie is. Lees meer

Oorlog in je hoofd Resi

Malecki, Resi

Een boekje open
over zelfhulp bij stemmen horen

“Een boekje open” is een verhelderend en informatief zelfhulpboekje. Het is geschreven door Resi Malecki, ervaringsdeskundige. Lees meer

Pennings M, Romme M, Steultjens B

Gespreksgroepen voor mensen die stemmen horen 

Deze uitgave is opgezet om mensen aan te moedigen een gespreksgroep op te zetten over stemmenhoren. Lees meer

Fr-StemmenHorenAccepteren

Romme, M.A.J. en Escher, A.D.M.A.C.

Stemmen horen accepteren

De kern van dit boek bestaat uit 18 biografieën van mensen die de stemmen die zij horen in hun leven hebben ingepast. Lees meer

Fr-OmgaanMetStemmenHoren

Romme, M.A.J. en Escher, A.D.M.A.C.

Omgaan met stemmen horen
Een gids voor hulpverlening

Omgaan met stemmen horen is een handleiding voor hulpverlening aan stemmenhoorders. Lees meer

Boodschappen van Hoop

Maurice Wasserman

Boodschappen van Hoop

De columns geven een komische doch kritische inkijk in de wereld van ‘het inrichtingsleven’, het wonen in een BW, het oppakken van het zelfstandig wonen en het werken als ervaringsdeskundige in de GGZ. Lees meer

De DSM5 voorbij

Dr. Jim van Os

De DSM-5 voorbij!
Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ

Dit boek is een pleidooi voor persoonlijke diagnostiek. Zonder standaard vragenlijstjes, met 100 procent aandacht voor de patiënt. Persoonlijke diagnostiek gaat uit van een participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional. Lees meer

Meer informatie of bestellen?
Dit kunt u doen door contact op te nemen met:
secretariaat@stichtingweerklank.nl