Ab Klink, lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ: ‘Ik kom er zeker op terug!’

Peter Oud, voorzitter van Stichting Weerklank, hoeft er niet om te vragen. Voormalig minister van Volksgezondheid en huidig Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ, Ab Klink  heeft goed gehoord waarvoor Stichting Weerklank zich wil inzetten. Tot tweemaal toe laat hij weten dat het gesprek met de Weerklank-voorzitter hem niet onberoerd heeft gelaten: ‘Ik kom er zeker op terug!’ Ab Klink gaat bekijken hoe hij Stichting Weerklank kan helpen om de kostbare en weinig effectieve behandeling in de ggz van mensen die stemmen horen te vervangen door een benadering en behandeling die in de praktijk succesvol is (maar (nog) niet erkend en geaccepteerd in de ggz): het ‘Maastrichtse Interview’.

 

Knop om in ggz

Beide heren spreken uitvoerig met elkaar over hoe het mensen die stemmen horen doorgaans vergaat in ggz instellingen, over het beperkte dominante biomedische denkkader dat ondanks 50 jaar onderzoek geen enkele biomarker heeft geleverd , over hoe medicatie niet of nauwelijks helpt van de stemmen af te komen (wel veel kans op bijwerkingen geeft) en over hoe cliënten onbegrepen en ‘verward’ vaak jarenlang van spreekuursessie naar spreekuursessie gaan zonder dat er iets ten goede verandert. Stemmenhoorders wordt nauwelijks geleerd om met hun stemmen of met hun emoties om te gaan. Peter Oud benoemt sprekende praktijkvoorbeelden en geeft aan dat er goede uitzonderingen zijn, maar dat de ziektekostenverzekeraars er goed aan zouden doen om zelf te onderzoeken welke mogelijkheden onbenut blijven als de knop in de ggz niet wordt omgezet.

 

Een pilot samen met Weerklank?

Ze wisselen eigen, persoonlijke ervaringen uit als het gaat om stemmen horen. Ze spreken met elkaar over de verschillende Stemmenhoorderssteunpunten in het land en over de grote betekenis van ervaringsdeskundigheid en zelfhulp als het gaat om stemmen horen.

Eigenlijk laat Ab Klink wel merken dat het niet allemaal onbekend terrein is voor hem, maar hij geeft aan meer inzicht te hebben gekregen in wat wel werkt als het gaat om herstel. ‘Ik kom er zeker op terug. Eerst ga ik met hulp van uw informatie kijken hoe een en ander precies is geregeld en wat er zou moeten gebeuren om de behandeling te verbeteren. Een pilot? Ja, we zijn bij VGZ gewend om zo te werken. Die mogelijkheid betrek ik zeker bij mijn verdere onderzoek.’

 

Het gesprek van Weerklankvoorzitter met Ab Klink is de aftrap van een reeks gesprekken over stemmen horen, stemmenhoorders, Stichting Weerklank en vooral over herstelgerichte benadering.

Hoogleraren, Psychiaters, bestuurders van (ggz) instellingen, leden van de Tweede Kamer en andere stakeholders staan op de lijst van Peter Oud. We houden de bezoekers van de website op de hoogte!