Stemmen horen; moet je dat wel zo blijven noemen?

                             

 Stemmen horen; moet je dat wel zo blijven noemen? …                     

‘Er zijn mensen die 30 jaar of nog langer stemmen horen. Dan zijn ze een soort van bekenden geworden. In het begin probeer je ze weg te duwen, naar de achtergrond te verplaatsen en te minimaliseren als het gaat om macht die ze over je hebben. Prima. Daar moeten we als hulpverleners ook bij helpen. Maar vaak zien we dat stemmen blijven. Is het dan nog stemmen horen of vormen ze eigenlijk veel meer een bijzondere of extra aanwezigheid die onlosmakelijk bij iemand hoort. Bepalen ze mede de identiteit of als je wilt, het karakter van degene die ze hoort. Als we blijven praten over stemmen horen, dan blijven we een ziektedefinitie hanteren. Ik zou graag willen dat we die scheiding tussen psychisch gezond en psychisch ongezond schrappen. Het is complexer dan een zwart-wit grens. Los nog van het feit dat 10% van mensen in onderzoeken aangeeft (wel eens) stemmen of andere auditieve belevingen te hebben (gehad). Stemmen horen, ok, maar moet je dat eigenlijk wel zo blijven noemen?’

Aldus David van den Berg, klinisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker, in Zolang er mensen zijn zijn er stemmen.

Zolang er mensen zijn  zijn er stemmen  is een boek over mensen die stemmen horen, over mensen die anders waarnemen, over mensen die helpen, behandelen en onderzoeken, over beroemde mensen die stemmen horen (van Soemeriers tot en met Rihanna), over mensen van Weerklank en over van horen zeggen…………… Een boek dat stemmen horen niet benoemt als een ziekte of psychische stoornis. Een boek waarin mensen spreken over lijden, liefde, hoop en geloof. Het gaat  over  kracht, strijd, regie, inspiratie en creativiteit. Zolang er mensen zijn zijn er stemmen is een idee van, samengesteld en geredigeerd door journalist Paul Custers, in opdracht van Stichting Weerklank.

Boekhandelprijs:  21,50 euro. Voorintekenprijs: (incl. verzendkosten)17,50, geldt tot 24 maart 2017. Bezorging vanaf 10 maart 2017. Bedrag overmaken op bankrekening: NL67 INGB 0003 5014 84 t.n.v. Stichting Weerklank o.v.v. ‘Bestelling Zolang’ (Bestelling is definitief na ontvangst van uw betaling). Vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden!

Reacties zijn gesloten.