Stichting Weerklank

Welkom Bij Stichting Weerklank

Stichting Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Dit wordt in de GGZ vaak hallucinaties en wanen of zelfs een psychose genoemd. Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners.

Stichting Weerklank stemmen horen

Stichting Weerklank streeft drie doelen na

Dienstverlening aan de doelgroep

Informeren van mensen en hun naasten over de bovengenoemde ervaringen.
Bieden van onderlinge steun en zelfhulp
Meedenken over het kunnen en leren omgaan met die ervaringen en desgewenst adviseren over passende hulpverlening.

Verbetering van de hulpverlening

Geven van voorlichting, training en intervisie aan hulpverleners in het reguliere en alternatieve circuit.

Beïnvloeding van de beeldvorming

Via themabijeenkomsten en voorlichting in de media wegnemen van vooroordelen over stemmenhoren en andere bijzondere zintuiglijke ervaringen zodat de maatschappij toleranter en begripvoller kan reageren op mensen met deze ervaringen.

Stichting Weerklank is ook actief in internationaal verband!

Voor vragen of informatie druk hieronder

Laatste nieuws

Open Dag Stichting Weerklank 28 maart 2020 Utrecht bij Enik Recovery College!

‘De stem komt altijd weer terug. Ik loop er toch weer heen. Achteraf denk ik altijd: gelukkig heb ik het niet gedaan.’

 

Self help guide to Talking with Voices 

This guide is meant as inspiration for people who hear voices as well as their friends, family and other people in their network.

Uitgelicht

Manifesto: De Mensenrechten van Stemmenhoorders

Het 10th World Hearing Voices Congress Manifest voor de rechten van Stemmenhoorders hieronder te lezen!

Stemmen hoorders voor onderzoek gezocht! 

Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen vroegere ervaringen en stemmen horen beter te begrijpen

Interview Marius Romme & Sandra Escher 

Over het achterhalen van de betekenis waarom iemand stemmen hoort. Met Engelse ondertiteling!