Welkom bij Stichting Weerklank!

Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen.

Weerklank is er voor/door mensen met deze ervaringen, en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt.

Weerklank streeft drie doelen na:

Dienstverlening aan de doelgroep:

  • Informeren van mensen en hun naasten over de bovengenoemde ervaringen.
  • Bieden van onderlinge steun en zelfhulp
  • Meedenken over het kunnen en leren omgaan met die ervaringen en desgewenst adviseren over passende hulpverlening.

Verbetering van de hulpverlening:

  • Geven van voorlichting, training en intervisie aan hulpverleners in het reguliere en alternatieve circuit.

Beïnvloeding van de beeldvorming:

  • Via themabijeenkomsten en voorlichting in de media wegnemen van vooroordelen over stemmenhoren en andere bijzondere zintuiglijke ervaringen zodat de maatschappij toleranter en begripvoller kan reageren op mensen met deze ervaringen.

Weerklank is ook actief in internationaal verband!

Voor vragen of informatie kunt u gebruik maken van het mailformulier.