ZOLANG ER MENSEN ZIJN ZIJN ER STEMMEN

Een bijzonder boek van Stichting Weerklank. Verschijnt voorjaar 2017

Vanaf eind november 2016 verschijnen tweewekelijks previews van het boek op deze website. Voor opmerkingen of vragen over de bestelling:

Stichting Weerklank: secretariaat@stichtingweerklank.nl

Lees meer

Welkom bij Stichting Weerklank!

 

Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Dit wordt in de GGZ vaak hallucinaties en wanen of zelfs een psychose genoemd.

Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners.

Weerklank streeft drie doelen na:

Dienstverlening aan de doelgroep:

  • Informeren van mensen en hun naasten over de bovengenoemde ervaringen.
  • Bieden van onderlinge steun en zelfhulp
  • Meedenken over het kunnen en leren omgaan met die ervaringen en desgewenst adviseren over passende hulpverlening.

 

Verbetering van de hulpverlening:

  • Geven van voorlichting, training en intervisie aan hulpverleners in het reguliere en alternatieve circuit.

 

Beïnvloeding van de beeldvorming:

  • Via themabijeenkomsten en voorlichting in de media wegnemen van vooroordelen over stemmenhoren en andere bijzondere zintuiglijke ervaringen zodat de maatschappij toleranter en begripvoller kan reageren op mensen met deze ervaringen.

Weerklank is ook actief in internationaal verband!

Voor vragen of informatie klik hier.